Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
Atık Yönetimi Bölümü
Nükleer Elektronik Bölümü
Nükleer Teknoloji Bölümü
Nükleer Teknikler Bölümü
Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
Sağlık Fiziği Bölümü
 • Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
 • Atık Yönetimi Bölümü
 • Nükleer Elektronik Bölümü
 • Nükleer Teknoloji Bölümü
 • Nükleer Teknikler Bölümü
 • Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
 • Sağlık Fiziği Bölümü

Proton Hızlandırıcısı Tesisi (PHT)’nde sürdürülmekte olan deneme çalışmaları kapsamında ilk radyoizotop üretimi (flor-18) 13 Ekim 2011 tarihinde yapılmıştı. Tesisimizde Aralık ayında yapılan deneme çalışmaları sonucunda ülkemizde ilk defa galyum-67, indiyum-111 ve talyum-201 radyoizotopları ve bunların radyofarmasotiklerinin deneme üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimle ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir:

 

 • 2 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen denemede; 29 MeV proton enerjisinde, ortalama 50 μA akımda yapılan ışınlama sonucunda %91 verimlilikle 19 mCi aktiviteli 20 ml Tl-201 (TlCl) üretilmiştir.
 • 7 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen denemede; 25,5 MeV proton enerjisinde, ortalama 50 μA akımda yapılan ışınlama sonucunda %92 verimlilikle 14 mCi aktiviteli 42 ml galyum-67 (galyum sitrat) üretilmiştir.
 • 9 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen denemede; 26,4 MeV proton enerjisinde, ortalama 50 μA akımda yapılan ışınlama sonucunda %97 verimlilikle 53 mCi aktiviteli 20 ml indiyum-111 (InCl3) üretilmiştir.

Bilindiği gibi TAEK-PHT; kanser, nörolojik hastalıklar, beyin fizyolojisi ve patolojisi ile koroner arter hastalığı gibi pek çok hastalıkta teşhise yönelik olarak kullanılan iyot-123, flor-18, indiyum-111, galyum-67, talyum-201 ve bu radyoizotoplardan radyofarmasotiklerin üretilmesi, radyofarmasotiklerin kalite kontrolü ve hasta dozu olarak dağıtımı ve ayrıca nükleer alanda araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur.

Resim 1: Hedef taşıma modülü

Resim 2: Bakır plaka üstüne elektro-kimyasal olarak kaplanmış kadmiyum-112 hedefin ışınlamadan sonraki görünümü (indiyum-111 üretimi)