Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
Atık Yönetimi Bölümü
Nükleer Elektronik Bölümü
Nükleer Teknoloji Bölümü
Nükleer Teknikler Bölümü
Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
Sağlık Fiziği Bölümü
  • Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
  • Atık Yönetimi Bölümü
  • Nükleer Elektronik Bölümü
  • Nükleer Teknoloji Bölümü
  • Nükleer Teknikler Bölümü
  • Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
  • Sağlık Fiziği Bölümü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na atamaları gerçekleştirilen 20 personelin, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajları başarıyla tamamlanmıştır.

Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermeyi amaçlayan Temel Eğitim Programı 22 Ağustos 2016 tarihinde başlatılmış ve 07 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonucunda tüm aday memurlar başarılı olarak Hazırlayıcı Eğitime hak kazanmışlardır.

Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitimi, 19 Eylül 2016 tarihinde başlatılmış ve 20 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen sınavla tamamlanmıştır.

Aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak;

1) Kurum ve kuruluşun;

(a) Tanıtılması,

(b) Görevleri,

(c) Teşkilatı.

(d) İlgili mevzuatı,

(e) Diğer kurumlarla ilişkileri,

(2) Aday memurun görevi ile ilgili hususlar

gibi Yönetmelikle belirlenen Hazırlayıcı Eğitim konuları ile gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibaklarını sağlamak amacıyla 19 Eylül 2016  tarihinde başlatılan hazırlayıcı eğitim programı;

  • Birinci hafta Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (19-23 Eylül 2016),
  • İkinci ve üçüncü hafta Başkanlık ve Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (26 Eylül-07 Ekim 2016),
  • Dördüncü ve son hafta Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (10-19 Ekim 2016)’nde gerçekleştirilmiş ve 20 Ekim 2016 tarihinde yapılan sınavda tüm aday memurlar başarılı olmuştur.  

Hazırlayıcı eğitim sonrasında 24 Ekim 2016 tarihinde staj eğitimi başlatılmış olup 26 Aralık 2016 tarihinde tamamlanmıştır. İki ay süren staj eğitiminin hedefi; hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgilerle, kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve kazandırılan becerilerin uygulanması suretiyle tecrübe kazanılmasının sağlanmasıdır.

TAEK’te göreve başlayan tüm aday memurları gösterdikleri üstün gayret ve başarıdan dolayı tebrik ediyoruz.

Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü