Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
Atık Yönetimi Bölümü
Nükleer Elektronik Bölümü
Nükleer Teknoloji Bölümü
Nükleer Teknikler Bölümü
Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
Sağlık Fiziği Bölümü
  • Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi
  • Atık Yönetimi Bölümü
  • Nükleer Elektronik Bölümü
  • Nükleer Teknoloji Bölümü
  • Nükleer Teknikler Bölümü
  • Radyoaktivite Ve Analitik Ölçüm Bölümü
  • Sağlık Fiziği Bölümü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nükleer santrallerin yer seçimi, yer değerlendirmesi, tasarımı, inşası ve işletilmesi için güvenlik gerekleri ve kılavuzları geliştirmekte ve bu gereklere uyumu üye ülkelerine tavsiye etmektedir. Bu kapsamda, UAEA TAEK gibi nükleer alanda düzenleyici kurumlara nükleer güvenlikle ilgili konuların değerlendirilmesi konusunda özellikle UAEA gereklerine uyum konusunda destek vermektedir.

Bu çerçevede, Kurumumuz UAEA ile yoğun işbirliği gerçekleştirmiş ve Akkuyu nükleer santrali lisanslama çalışmaları kapsamında Güncellenmiş Yer Raporu ve Saha Parametreleri Raporu dönemlerinde de UAEA Misyonları almış olup, Akkuyu Nükleer Santrali İnşaat Lisansı başvurusu kapsamında sunulan Ön Güvenlik Analizi Raporunun, UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) güvenlik gerekleri ve tavsiyeleri ile uyumunun gözden geçirilmesi için UAEA’dan Saha ve Tasarımın Dış Olaylara Karşı Gözden Geçirilmesi Misyonu (Site & External Events Design Review Service (SEED) Mission) talep etmiştir.

Planlanmakta olan yeni misyon; Akkuyu Nükleer Santrali’nin İnşaat Lisansı başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu misyonda, özellikle sahaya özgü doğal ve insan kaynaklı dış olaylara karşı santral tasarımda alınan önlemler gözden geçirilecek ve değerlendirilecektir. UAEA Gözden Geçirme Misyonu için 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde TAEK ve UAEA uzmanları ile bir ön hazırlık toplantısı yapılmıştır. Misyonun 24-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştır.