1- ULUSLARARASI ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR/SÖZLEŞMELER

AD

NAME

İMZA TARİHİ/ SIGNATURE DATE

ONAY TARİHİ/ RATIFICATION DATE

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma (NPT)

Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (NPT)

28.01.1969

28.11.1979-16823

Türkiye ile UAEA Arasında NPT Antlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetimi Uygulanmasına Dair Anlaşma

Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the IAEA for the Application of Safeguards in Connection with NPT

30.06.1981

20.10.1981-17490

Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa ilişkin Paris Sözleşmesi’ni Yenileyen 1982 Ek Protokolü

Protocol to Amend the Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960, as Amended by the Additional Protocol of 28 January 1964

16.11.1982

23.05.1986-19115

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme

Convention on The Physical Protection of Nuclear Material

23.08.1983

07.08.1986-19188

Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi

Convention on Early Notification of a Nuclear Accident

28.09.1986

03.09.1990-20624

Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleşmesi

Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency

28.09.1986

03.09.1990-20624

Paris ve Viyana Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Ortak Protokol

Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention

21.09.1988

19.11.2006-26351

Nükleer Güvenlik Sözleşmesi

Convention on Nuclear Safety

24.09.1994

14.01.1995-22171

Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması

Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty

03.11.1999

26.12.1999-23918

Türkiye ile UAEA Arasında NPT Antlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetimi Uygulanmasına Dair Anlaşmaya Ek Protokol

Protocol Additional to the Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the IAEA for the Application of Safeguards in Connection with NPT

06.07.2000

12.07.2001-24460

Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa ilişkin Paris Sözleşmesi’ni Yenileyen 2004 Protokolü

Protocol to Amend the Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960, as Amended by the Additional Protocol of 28 January 1964 and by the Protocol of 16 November 1982

12.02.2004

Onay bekliyor

Orta    Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East 11.09.2002 23.03.2012-28242

Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşme

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management - Onay bekliyor

Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 14.09.2005 08.05.2012-28286

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişiklik

Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 08.07.2005  24.04.2015-29336 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma

Agreement Between The Republic of Turkey and The European Organization for Nuclear Research (CERN) Concerning the Granting of the Status of Associate Member at CERN 12.05.2014 28.04.2015-29340

 

2- İKİLİ ANLAŞMALAR
2-1- İkili İşbirliği Anlaşmaları

AD

NAME

İMZA TARİHİ/ SIGNATURE DATE

ONAY TARİHİ/ RATIFICATION DATE

Kanada ile Türkiye Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması

Agreement Between the Government of Canada and The Government of the Republic of Turkey for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

18.06.1985

29.06.1986-19149

Arjantin ile Türkiye Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması

Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Argentine republic for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

03.05.1988

08.02.1992-21136

Almanya ile Türkiye Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması

Agreement Between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Turkey for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

14.01.1998

Onay bekliyor

Güney Kore ile Türkiye Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması

Agreement Between the Government of Korea and The Government of the Republic of Turkey for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

26.10.1998

12.04.1999-23664

Fransa ile Türkiye Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması

Agreement Between the Government French Republic and The Government of the Republic of Turkey for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

21.09.1999

18.05.2011-28157

ABD ile Türkiye Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması

Agreement Between the United States of America Concerning and The Government of the Republic of Turkey for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

26.07.2000

09.07.2006-26223

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptı

Memorandum of Understanding for Technical Cooperation and Exchange of Information in Nuclear Regulatory Matters Between the Turkish Atomic Energy Authority and The State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine

07.06.2005

22.10.2008-27032

Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması

Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Russian Federation for Cooperation in the Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes

06.08.2009

12.02.2011-27844

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma

Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Russian Federation on Cooperation in Relation to the Construction and Operation of a Nuclear Power Plant at the Akkuyu Site in the Republic of Turkey

12.05.2010

06.10.2010-27721

Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan for the Cooperation in the use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes 17.02.2011

05.06.2015-29377

Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması Agreement between The Government of the People’s Republic of China and The Government of the Republic of Turkey for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy 09.04.2012

02.09.2016-29819

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Japan for Cooperation in the Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes 03.05.2013

22.04.2014-28980

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptı Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Japan on Cooperation for Development of Nuclear Power Plants and the Nuclear Power Industry in the Republic of Turkey and Memorandum Of Cooperation Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of Japan on Cooperation on Development of Nuclear Power Plants and the Nuclear Power Industry in the Republic of Turkey 03.05.2013

 

23.05.2015-29364

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı için İşbirliği Anlaşması Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Belarus on Cooperation in the area of the Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes 11.11.2016

Onay Bekliyor

 

2-2- Kazaların Erken Bildirimi Anlaşmaları

AD

NAME

İMZA TARİHİ/ SIGNATURE DATE

ONAY TARİHİ/ RATIFICATION DATE

Bulgaristan ve Türkiye Hükümetleri Arasında Nükleer Kaza Erken Bildirim ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimi Anlaşması

Agreement Between The Government of Turkey and the Republic of Bulgaria on Early Notification of a Nuclear Accident and Exchange of Information on Nuclear Facilities

28.07.1997

11.09.1997-23107

Ukrayna Bakanlar Kurulu ile Türkiye Hükümetleri Arasında Nükleer Kaza Erken Bildirim ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimi Anlaşması

Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Early Notification of a Nuclear Accident and Exchange of Information on Nuclear Facilities

23.11.2000

02.05.2001-24390

Romanya ile Türkiye Hükümetleri Arasında Nükleer Kaza Erken Bildirim ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimi Anlaşması

Agreement Between The Government Of The Republic Of Turkey And The Government Of Romania On Early Notification Of A Nuclear Accident

03.03.2008

16.05.2008-26878

Avrupa Nükleer Enerji Topluluğu (EURATOM) ile AB’ne Üye Olmayan Ülkeler Arasında Söz Konusu Ülkelerin Yürürlükteki İlgili Topluluk Mevzuatı Çerçevesinde Avrupa Topluluğu Acil Radyolojik Bilgilerin Değişimi Anlaşması’na Katılımına Dair Anlaşma

Agreement between the European Atomic Energy Community (EURATOM) and Non-member States of the European Union on the Participation of the Letter in the Community Arrangements for the Early Exchange of Information in the Event of Radiological Emergency (ECURIE) 26.07.2005

Onay bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Nükleer Bir Kazanın Erken Bildirimine ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimine Dair Anlaşması

Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Russian Federation on Early Notification of a Nuclear Accident and Exchange of Information on Nuclear Facilities 06.08.2009

12.02.2011-27844

 3- ONAY GEREKTİRMEYEN ANLAŞMALAR/PROTOKOLLER

AD

NAME

İMZA TARİHİ/ SIGNATURE DATE

Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Uygulama Alanlarında Çalışmaları Düzenleyen İşbirliği Protokolü

 

26.06.1998

 

The Cooperation Protocol between Turkish Atomic Energy Authority and Institute of Nuclear Physics of Ozbekistan Academy of Sciences for the Peaceful Uses of Nuclear Energy

06.11.1998

Azerbaycan ve Türkiye Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Uygulama Alanlarında Çalışmaları Düzenleyen İşbirliği Protokolü

 

03.11.1999

 

Protocol for Cooperation between Academy of Sciences of Tajikistan and Turkish Atomic Energy Authority for Peaceful Uses of Nuclear Energy

12.11.2002

 

Agreement between the Turkish Atomic Energy Authority and the Federal Environmental, Industrial and Nuclear Supervision Service for Co-operation in the Field of Nuclear Licensing and Supervision

08.06.2010

 

Co-operation Program between the Turkish Atomic Energy Authority (TAEK) and the State Nuclear Regulatory Inspection (SNRCU) for 2011-2012

25.01.2011

 

  Arrangement for Cooperation between the Radiation and Nuclear Safety Authority of Finland and the Turkish Atomic Energy Authority 20.09.2011
  Arrangement Between The United States Nuclear Regulatory Commission and The Turkish Atomic Energy Authority for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters 18.09.2012
 

Arrangement Between The Nuclear Safety Authority of France (ASN) and Turkish Atomic Energy Authority (TAEK) for the Exchange of Technical Information and Co-operation in the Regulation of Nuclear Safety and Radiation Protection

27.01.2014
 

Memorandum of Understanding Between the Turkish Atomic Energy Authority and the Nuclear Regulation Authority of Japan for Cooperation and Exchange of Information in the Field of Nuclear Safety and Radiation Protection

22.09.2014 
 

Agreement Between the Hungarian Atomic Energy Authority (HAEA) and the Turkish Atomic Energy Authority (TAEK) for the Cooperation in the Field of Nuclear and Radiation Safety Regulation in the Peaceful Use of Nuclear Energy

03.12.2014 
 

Memorandum of Understanding between Turkish Atomic Energy Authority and Radiation and Nuclear Safety Authority of Finland on Information Exchange Regarding Regulation and Licensing of Nuclear Power Plants

13.10.2015
 

Arrangement Between Turkish Atomic Energy Authority and The National Nuclear Safety Administration of The People’s Republic of China in the Field of Nuclear Safety

03.09.2016
 

Framework Protocol between the Turkish Atomic Authority (TAEK) and the Belgian Nuclear Research Centre (SCK∙CEN) for cooperation

 18.11.2016
Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (136_kaza_yardimlasma_tr.pdf)Sözleşme Metni 0 kB