Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasların 39. maddesi gereğince Kurumumuz tarafından 16.05.2018 tarihinde 5 yıl süre ile Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERRK), Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK), Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma (RÖRK),  Radyoaktif Madde Taşımacılığında Radyasyondan Korunma (RMTRK), Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK), Nükleer Tıpta Radyasyondan Korunma (NTRK) ve Bir Günlük Radyasyondan Korunma (BGRK) konularında eğitim vermek üzere uygunluğu onaylanan EPSİLON-LANDAUER Dozimetri Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

EPSİLON-LANDAUER Dozimetri Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 

Polat Çiftçiler Binası 19 Mayıs Mahallesi Dr. Şevket Bey Sokak

No:3/A 34360 Şişli / İSTANBUL

Tel: (0212) 219 56 57

Faks: (0212) 219 42 88

Mail: info@epsilonlandauer.com.tr

Web: www.epsilonlandauer.com.tr