Bilindiği üzere, Kurumumuzda yükseköğretim öğrencilerinin staj işlemleri 16.11.2016 tarihli TAEK Staj Yönergesi kapsamında yürütülmekteydi.

Ancak, hem yükseköğretim kurumlarından gelen talepler hem de birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut yönergenin revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.  Revize edilen “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Yükseköğretim Öğrencilerinin Staj Yapmalarına İlişkin Yönerge” 10.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.