Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Japon Endüstriyel ve Nükleer Güvenlik Ajansı 2 Nisan itibariyle 122.613 kişinin tarandığını 102 kişide sınır değer olarak belirlenen dakikada 100 bin sayımın üzerinde değerlere rastlandığını ancak bu kişilerin elbiseleri çıkartıldığında 100 bin sayımın altına düşüldüğünü ve hiçbir vakanın sağlık tehlikesi bulunmadığını açıklamıştır. 31 Mart itibariyle Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde çalışan 21 işçi 100 mSv’in üzerinde doz almıştır. Hiçbir işçi 250 mSv olarak belirlenen sınır değeri aşmamıştır.
 • 28-30 Mart arasında Iitate köyünde ve Kawamata şehrinde yaşları 0-15 arasında değişen 946 çocuk tiroid taramasına tabi tutulmuş hiç birinin 0,2 mikro Sv/saat olan sınır değeri aşmadığı tespit edilmiştir.
 • Tüm bölgelerde yapılan havada gama dozu ölçümleri 23 Marttan bu yana genel bir düşme eğilimi göstermektedir. 6 Nisan itibariyle 4 bölgede (Ibaraki, Gunma, Saitama ve Tokyo) I-131 6 bölgede (Yamagata, Gunma, Saitama, Chiba, Yamanashi ve Tokyo) Cs-137 birikimi tespit edilmiştir. Ölçülen değerler kısıtlama önlemleri alınması gereken seviyelerin çok altındadır.
 • 24 Mart-4 Nisan arasında 8 bölgeden (Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Niigata, Saitama ve Tokyo) alınan 41 örnekten 40’ı radyoaktivite açısından güvenli çıkmış bu örneklerden 4 Nisan tarihinde Ibaraki bölgesinden alınan 1 deniz ürünü örneğinin ise sınır değerin üzerinde Cs-134/Cs-137 içerdiği tespit edilmiştir.
 • 4 Nisan itibariyle 4 bölgede (Fukushima, Ibaraki, Tochigi ve Gunma) ve Chiba bölgesinin bazı yerleşimlerinde (Katori, Tako ve Asahi) gıdaların dağıtımı ve tüketimine getirilen mevcut kısıtlamalar devam etmektedir.
 • 3 Nisan itibariyle içme suyuna getirilen kısıtlamalar tüm bölgelerde kaldırılmıştır. Sadece Iitate köyünde bebeklerle ilgili kısıtlama devam etmektedir.

 

Fukushima Dai-ichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

 • Santral sahasında radyasyon doz hızı değerleri düşmeye devam etmektedir.
 • Belli santral ekipmanlarının elektrik verilip çalışır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Tatlı su ile soğutulan 1., 2. ve 3. ünitelere su sağlayan geçici pompalar 3 Nisan itibariyle şebeke elektriğine bağlanmıştır. 1-4. ünitelerin türbin binalarında ışıklandırma kısmen sağlanmıştır. Ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmemektedir. Hidrojen patlamalarına karşı önlem olarak ünitelerin koruma kaplarına azot basılmasına 6 Nisanda 1. üniteden başlanmıştır.
 • Türbin binalarındaki ve hendeklerdeki kontamine olmuş suyun boşaltılması için çalışmalar devam etmektedir. Türbin binalarındaki sular önce yoğuşturucuya, daha sonra da basınç baskılama havuzunun denge bacasına basılmakta buradan da saha basınç baskılama havuzu su deposuna gönderilmektedir; hendeklerdeki su ise atık işleme tesisinin deposuna gönderilmektedir.
 • Ünite 2’nin giriş noktası yanında bulunan beton kablo saklama hendeğindeki kontamine olmuş suyun denize sızmasını önlemek amacıyla 2 Nisan'da, beton dökülmüş, sızıntıda bir miktar azalma olduğu gözlenmiştir. 3 Nisan’da yerel saatle 13:47 ile 14:30 arasında, hendeğin üstü açılarak polimer dökülmüş ancak bu uygulama da sızıntının tamamen kesilmesini sağlayamamıştır.  5 Nisan’da yerel saatle 15:07’de pıhtılaşma ajanları (sıvı cam) hendekte açılan deliklere basılmış. 6 Nisan tarihinde yerel saatle 05:38’de sızıntının sona erdiği gözlenmiştir.
 • Kontamine olmuş suyun güvenli şekilde depolanması için yer açmak üzere radyoaktif atık işleme tesisinde bulunan 10 bin ton ve ünite 5 ve 6’nın drenaj kuyularında bulunan 1500 ton suyun denize boşaltılmasına başlanmıştır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her saat başı güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (141_ortak_protokol_tr.pdf)Protokol Metni 0 kB