Akkuyu Nükleer Güç Santrali

"Çevrenin doğal ve yapay radyasyon seviyesindeki önemli değişimlerin tespit edilmesi, herhangi bir kaza sonrasında radyoaktif kirlenmenin..."

Türkiye Çevresel Radyoaktivite Atlası

"Ülkemizin, nükleer teknolojiye sahip olarak, bu teknolojinin ürünlerinden ülke.."

Proton Hızlandırıcı Tesisi

Arrow
Arrow

Haberler

  • 1
  • 2

Yerleşkeler ve Bağlı Kuruluşlar

BAŞKANLIK

13 Temmuz 1982 tarihli 17753 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu gereğince Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır:

ANAEM

ANAEM .... Yılında Ankara Üniversitesi Yerleşkesinde Kurulmuş Olan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.

ÇNAEM

ÇNAEM .... Yılında İstanbul'da Kurulmuş Olan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.

SANAEM

SANAEM 1958 yılında kurulmuş olan bir... tesisimizdir

  • BAŞKANLIK
  • ANAEM
  • ÇNAEM
  • SANAEM

Hizmetlerimiz

 Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali

• Japon Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı (NISA) 13 Nisanda TEPCO’dan Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinin Reaktör Binalarının sismik güvenliğini ve gerekli iyileştirme çalışmalarını değerlendirmesini istemiştir. Değerlendirmenin 8 Temmuz 2011 tarihine kadar tamamlanması istenmektedir.
• TEPCO, Fukushima Nükleer Güç Santralinde 15 Martta tahmin edilen kor hasarlarına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeleri 27 Nisanda güncelleştirmiştir. Bu kapsamda; tahmini yakıt hasarı Ünite 1 için %70’ten %55’e düşürülmüş, Ünite 2 için % 30’dan %35’e yükseltilmiş ve Ünite 3 için ise % 25’ten %30’a yükseltilmiştir.
• Ünitelerin belli ekipmanlarına elektrik sağlama çalışmaları devam etmektedir. Şu an için tüm ünitelere su sağlayan geçici pompalar şebeke elektriği ile beslenmektedir. Ünite 1-4’ün kontrol odalarında ve türbin binalarının bazı kısımlarında ışıklandırma sağlanmıştır.
• Ünite 1’e basılan suyun yakıtları tamamen su altında bırakarak etkin bir soğutma sağlamak üzere 6 m3/saat’ten 14 m3/saat’e yükseltilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca reaktör basınç kabı içerisine hidrojen birikimini engellemek üzere azot basılmaktadır. Reaktör binası içerisindeki durum robotlar kullanılarak değerlendirilmektedir.
• Ünite 2 ve 3’e tatlı su basılmaya devam etmiştir. Bu ünitelerin reaktör basınç kabı ve koruma kabı basınçları 22 Marttan beri atmosfer basıncında sabitlenmiştir.
• Ünite 4’ün kullanılmış yakıt havuzundaki su seviyesi 22 Nisan’dan beri gözlenmekte olup 28 Nisan tarihinde analiz yapılmak üzere 150 ml su bu havuzdan alınmıştır.
• Santral sahası içerisindeki çeşitli alanlara radyoaktif parçacıkların saçılmasını önlemek amacıyla insansız paletli bir araç kullanılarak özel bir malzeme püskürtülmesine aralıklarla devam edilmektedir. Ayrıca, insansız ağır iş makineleri kullanılarak sahadaki enkazın kaldırılmasına çalışılmaktadır
• TEPCO’nun 25 Nisan tarihli raporuna göre Ünite 1, 2 ve 3’ün türbin binalarının bodrumlarında toplam 70 bin tona yakın yüksek radyoaktivite ile kontamine olmuş su bulunmaktadır. Bu suyun boşaltılması ve güvenli olarak depolanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca radyoaktif maddelerin denize ulaşmasını engellemek üzere çeşitli noktalara çelik plakalar takılması, radyoaktif maddeleri süzecek zeolit kristalleri ile dolu torbaların konulması, kum torbalarının yerleştirilmesi gibi önlemler alınmaktadır.

- TEPCO tarafından 4 Mayıs’ta Ünite 1 korunun güvenli ve kararlı olarak soğutulmasına yönelik olarak uygulanması düşünülen plan açıklanmıştır. Buna göre;
- 9 Mayısa kadar reaktör binası içerisinde radyasyon doz hızının yeni tasarlanan kapalı soğutma sisteminin montajına izin verecek düzeye indirilmesi sağlanacaktır. 2 Mayısta bu amaca yönelik olarak reaktör binası içerisine radyasyon filtreleri bulunan bir hava sirkülasyon sisteminin yerleştirilmesi için çalışmalar başlamıştır. Reaktör binası içerisinde yüzey kontaminasyonunu gidermek için molozların temizlenmesi, dekontaminasyon ve radyasyon kalkanlarının yerleştirilmesi planlanmaktadır.
- 12 Mayısa kadar reaktör basınç kabı içerisindeki durumun daha iyi tahmin edilip gözlenebilmesi için reaktör basınç kabı ile ilgili ölçüm cihazlarından mevcut olanların rekalibrasyonu ve yeni cihazların yerleştirilmesi düşünülmektedir.
- 31 Mayısa kadar birincil ve ikincil devre kapalı çevrim soğutma sistemleri kurulacaktır. Birincil sistem, koruma kabı binasından aldığı suyu bir ısı dönüştürücüden geçirip soğumasını sağladıktan sonar yeniden koruma kabı binasına verecektir. İkincil sistem ise cebri dolaşımlı bir soğutma kulesi kullanarak soğutma sağlayacaktır.
- Koruma kabı binası birincil sistemin su ihtiyacını sağlamak üzere su ile doldurulacaktır.

• Bu planın uygulanabilmesi için korun aktif yakıt yüksekliğinin tamamının su ile kaplı olduğundan ve sistemin olası elektrik kesintilerinden etkilenmeyeceğinden emin olunması gerekmektedir. Koruma kabı binasının su ile doldurulması reaktör basınç kabından radyoaktif aerosollerin salımını da azaltacaktır. Bu işlemin reaktör koruma kabının bütünselliğini ve sismik dayanımını kabul edilemez derecede kötü etkilemeyecektir. Koruma kabı basıncı rahatlatmayı gerektirecek seviyelere yükselmeyecektir. Koruma kabından reaktör binasına baş edilemeyecek seviyede bir sızıntıya sebep olmayacaktır. Koruma kabı içerisinde kabul edilemez düzeyde hidrojen birikimine sebep olmayacaktır.
• Santral sahasındaki tüm ölçüm noktalarında 1 Nisandan bu yana radyasyon doz hızı değerleri düşmektedir.
• Santral sahasının 15 ve 30 km açığında Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MEXT) tarafından yapılan deniz suyunda radyasyon ölçümlerinde I-131 ve Cs-137 konsantrasyon değerleri belirlenen sınır değerlerin altındadır.


Saha Dışı Radyasyon İzleme Çalışmaları

• Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MEXT) tarafından 19 Mart - 3 Mayıs tarihleri arasında gıdalarda radyoaktivite analizi için 18 ilden örnek alınmıştır. Bu örneklerin %90’ı Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki, Niigata, Saitama ve Tochigi illerinden alınmış, örnek alma işlemleri Fukushima ilinde yoğunlaşmıştır. 6 ilde(Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Tokyo), örneklerin %9’unda (222 örnek) ölçülen radyoaktivitenin Japon yetkililerce belirlenen düzeylerin üstünde olduğu görülmüştür. Fukushima ilinde, analizi yapılan 942 örneğin %84’ünde tespit edilen I-131, ve radyoaktif sezyumun Japon yetkililerce belirlenen düzenlemelerin altındaki seviyelerde olduğu görülmüştür. 942 örneğin 149’unda (%18) ise (bazı sebzeler, işlenmemiş süt, kum balığı, Shiitake mantarı) limitlerin üzerinde değerlere rastlanmıştır. İbaraki ilinde 442 örnekte (%47’) (bazı sebzeler, işlenmemiş süt, kum balığı) limitlerin üzerinde değerlere rastlanırken diğer dört ilde (Chiba, Gunma, Tochigi, Tokyo) sadece sebzelerde limitlerin üzerinde değerler ölçülmüştür.
• 21 Mart tarihinde yürürlüğe konulan gıda maddelerinin dağıtımı ve tüketilmesine ilişkin (Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki and Tochigi) kısıtlamalar 3 Mayıs tarihi itibarıyla Fukushima ili (işlenmemiş süt, lahana, karnıbahar, turp, ıspanak, kum balığı) ve İbaraki ilinin Kitaibaraki and Takaha kasabaları (ıspanak) hariç olmak üzere kaldırılmıştır.
• 30 Nisan itibarıyla Japon Hükümetinin talebi üzerine Nükleer Güvenlik Komisyonu tarafından okullarda çocukların maruz kalabileceği radyasyon seviyesi (ICRP’nin 109 no’lu raporu da dikkate alınarak 20 mSv olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, ilk öğretim okullarında radyasyon doz hızının 3,8 μSv/saat değerini geçmesi durumunda okulların kullanımına izin verilmeyecektir. .Bu amaçla okullarda iki haftada bir ölçüm yapılması, okullara dozimetre dağıtılması gibi tedbirler uygulanmaktadır.

Türkiye’deki Radyasyon Ölçümleri

Türkiye’de yapılan radyasyon ölçümleri konusunda 34’üncü Basın Duyurusunda detaylı bilgi verilmiştir. Söz konusu bilgiler dışında, ilave bir gelişme olmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yayın Akışımıza Abone Olun!

Yeni eklenen duyurulardan haberdar olmak için yayın akışımıza abone olun.