Hızlandırıcıya dayalı radyoizotop üretimi ve  Ülkemizde Nükleer Tıp: Güncel Durum Çalıştayı” 03 Mayıs 2019 tarihinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanlık Binası Konferans salonunda Türkiye Nükleer Tıp Derneğinin katkılarıyla düzenlenmiştir.  

Hızlandırıcıya dayalı radyoizotop üretimi ve Ülkemizde Nükleer Tıp alanındaki güncel durumun değerlendirildiği çalıştay, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum olarak yapılmıştır. Çalıştayın sabah oturumunda, Ülkemizin en büyük radyoizotop/radyofarmasötik üretim tesisi olan TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisinde hâlihazırda üretilen ve ileride üretilebilecek olan ürünler başta olmak üzere, Ülkemizde hızlandırıcıya dayalı radyoizotop üretimi durumunun Ülkemiz Nükleer Tıp camiası kamu ve özel sektör temsilcileri ile Ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Öğleden sonraki oturumda ise hızlandırıcılarda üretim ve lojistikte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, TAEK’te yeni yapılanma ve değişiklikler, özel sektörde mevcut durum, nükleer tıbbın ihtiyaç ve beklentileri konuları tartışılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.