Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) 15/07/2018 tarihli ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kurumun görev alanı ile ilgili işbirliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini planlamak ve desteklemek üzere görevlendirilmiştir. TAEK’in bu faaliyet ile ilgili çalışmaları Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu faaliyet kapsamında, geçtiğimiz günlerde TAEK temsilcileri son zamanlarda giderek önem kazanan bir kalkınma modeli olan "kümelenme" konusunda farkındalığı arttırmak ve mevcut kümelenme grupları ile olası işbirliklerini geliştirmek amacıyla “kümelenme konusunda 12 yıllık geçmişe sahip “Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi” hakkında bilgi almak üzere, küme grubunun Ortak Showroom’unu ziyaret etmiştir.

Ziyareti takiben, TAEK Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı temsilcileri, “Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi” hakkında Kümelenme yapısı, organizasyonları ve projeleri gibi konularda bilgi aldıkları bir toplantıya katılmışlardır.

Söz konusu toplantıda “Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi”, Küme Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, kümelenme modeli hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önemli bilgiler aktarmıştır.