Nükleer Alanda İşbirliğine İlişkin Protokolün İmza Töreni Başkanımız Sayın Dr. Zafer DEMİRCAN ve Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan İBİŞ’in teşrifleriyle 09 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer alanda ihtiyaç duyulan konularda taraflar arasında yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile imzalanan bu Protokol, taraflar arasında nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinden yararlanmayı mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme çalışmalarına yönelik işbirliği faaliyetlerini kapsamaktadır.