TAEK-2018 Yılı Ulusal Kurs Programı kapsamında TANISAL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ, 03-06 Aralık 2018 tarihleri arasında, “Eğitim ve Yayın Dairesi-Eğitim Şubesi” tarafından TAEK-Beşevler yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.123