T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), 65 KBRN*  ilk müdahale personeli için 05-08 Kasım 2018 tarihlerinde, ilgili Bakanlığın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında olmak üzere "Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursu", TAEK-Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi Müdürlüğü tarafından verilerek katılımcılar belgelendirilmiştir.

*KBRN Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanılmaktadır. Genel olarak bu terim kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade etmektedir (https://www.afad.gov.tr/tr/23793/KBRN-Sozlugu?kelime=KBRN)