Kurumumuz tarafından Atık İşleme Tesisleri Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı hazırlanarak dış paydaşların görüşüne açılmıştır. Söz konusu taslak dokümana ilişkin görüşünüzün olması halinde Görüş Bildirme Formunun doldurularak Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.