Son zamanlarda bazı medya organlarında, endüstriyel radyografi alanında faaliyet gösteren UZMAN NDT-ZAFER KARATAŞ adlı firmanın yaptığı çalışma sırasında Sakarya ili Kızılcıklı köyü yakınlarında vuku bulan radyasyon kazasına ilişkin olarak “tek kişilik bir firmaya lisans verildiği”, “asıl kusurun denetimin yetersizliği”  olduğuna dair yanlış ve yanıltıcı bilgilere dayanan birtakım iddialara yer verilmiştir.

 

Sakarya ilinde meydana gelen endüstriyel radyasyon kazası ile ilgili 20.10.2016 tarihli TAEK Basın Duyurusunda da belirtildiği üzere,  radyoaktif kaynağın kaybolduğuna ilişkin haberin TAEK’e ulaşması üzerine gerekli hazırlıklar yapılarak TAEK Acil Durum Müdahale Ekibi, AFAD ekipleri ile koordineli olarak sahaya sevk edilmiş, söz konusu radyoaktif kaynak TAEK Acil Durum Müdahale Ekibinin kontrolünde emniyet altına alınmıştır. Radyoaktif kaynağı şantiye sahasından alarak evine götüren kişi ve ev halkı gerekli tetkikler yapılmak üzere sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiştir.

2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Radyasyon Güvenliği Tüzüğü, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile faaliyet gösterilebilmesi için Kurumumuzdan lisans alınması zorunludur. Söz konusu lisansın verilebilmesi için, TAEK uzmanları tarafından başvuru belgelerinin uygunluğu ile sahip olunan ekipman ve donanım değerlendirilir ve normal çalışma koşullarında cihazın çevresinde radyasyon ölçümleri alınır. Cihazın fiziki durumunun uygun olması ve radyasyon ölçüm değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olması durumunda, cihaza radyasyondan korunma sorumlusunun ve lisans sahibinin sorumluluğunda kullanılmak üzere lisans verilir.

Bu çerçevede;

-  UZMAN NDT-ZAFER KARATAŞ adlı firma tarafından yapılan lisans başvurusu, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ve Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda değerlendirilmiş ve lisans koşullarını sağladığı görüldüğünden ilgili firmaya lisans verilmiştir. UZMAN NDT-ZAFER KARATAŞ adlı firmaya verilen lisans basında iddia edildiği gibi “tek kişilik firma”ya verilen bir lisans değildir.  Kazaya sebep olan çalışmanın tek kişi tarafından yürütüldüğüne ilişkin iddia; UZMAN NDT-ZAFER KARATAŞ adlı firma tarafından bildirildiği üzere doğru değildir. Zafer Karataş tarafından çalışmanın tek başına yürütülmediği beyan edilmiştir.

-   Söz konusu olaya sebebiyet veren en büyük neden, çalışma sonrası radyografi cihazlarının ve donanımlarının üzerinde radyasyon ölçümlerinin yapılmaması ve çalışma sonrası kaynağın güvenliğinin sağlanmamasıdır. Görüleceği üzere, konu çalışma prosedürlerine riayet etmemekle ilgili olup denetim/denetimsizlikle ilgisi yoktur. Kaldı ki firma 2016 yılında denetlenmiştir. Bu sebeplerle haber içeriğinde belirtilen “tek kişilik bir firmaya lisans veren TAEK’in de kusurlu olduğu”, “asıl kusurun denetimsizlik olduğu”na dair ifadelerin kabulü mümkün değildir.

Kazaya sebebiyet veren kuruluşun, çalışma koşullarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle radyasyon güvenliği mevzuatı gereği faaliyeti durdurulmuş ve kuruluşun lisansı iptal edilmiştir.

Radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hareket eden, yürüttüğü faaliyet esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek toplum ve çevrenin radyasyondan korunması açısından sakınca yaratan firma yetkilileri hakkında 11.11.2016 tarihinde yasal sürecin başlatılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.