9 Mayıs 2017 tarihinde bazı medya organlarında, Ardahan İli Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısında radyasyon paniği olduğuna ilişkin haberler yer almaktadır.

4 Mayıs 2017 tarihinde Türkgözü Gümrük Müdürlüğü tarafından Ardahan İli Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısında bulunan radyasyon ölçüm cihazının ve Gürcistan sınır kapısındaki cihazın radyasyon alarmı verdiği ve konu ile ilgili olarak Ardahan AFAD Müdürlüğü personeli tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında sınır kapısı yakınlarında yürütülen doğalgaz boru hattı çalışmasında endüstriyel radyografi ile boruların kaynak dikişlerinin kontrolünün yapıldığının tespit edildiği TAEK’e bildirilmiştir.

 Söz konusu proje kapsamında Türkgözü sınır kapısı yakınında belirli bir süre yürütülen endüstriyel radyografi çalışması sırasında sınır kapılarında bulunan sabit radyasyon ölçüm cihazlarının radyasyon tespitine yönelik yerinde inceleme yapmak üzere 8 Mayıs 2017 tarihinde TAEK personeli görevlendirilmiştir.

TAEK denetim görevlileri tarafından yerinde yapılan inceleme ve ilgili kişilerden alınan bilgiler neticesinde;

  • 4 Mayıs 2017 tarihinde sınır kapısı yakınında yürütülen endüstriyel radyografi çalışmasının Kurumumuzdan lisansı bulanan bir firma tarafından gerçekleştirildiği ve yaklaşık 4 saat sürdüğü,
  • Radyografi çalışmaları yürütülürken, Gümrük Kapısında sabit ölçüm cihazlarının bulunduğu açık alanda, radyasyon doz hızı değerinin doğal radyasyon seviyesinin üzerinde olduğu,
  • Benzer koşullarda radyografi çalışması yapılarak edinilen bilgilerin değerlendirilmesi ve yapılan hesaplama sonucunda bu sürede en fazla alınabilecek toplam dozun toplum bireyleri için belirlenen doz değerinin çok altında olacağı, dolayısıyla kişilerin sağlığının olumsuz etkilenmesinin söz konusu olamayacağı

değerlendirilmiştir.

Ayrıca, basında yer alan “radyasyon salınımı” ifadesi radyoaktif bulaşma algısı oluşturmaktadır ancak bu tür uygulamalarda radyoaktif bulaşma söz konusu değildir.

Açık sahada yürütülen endüstriyel radyografi çalışmalarında, her bir çalışmaya özgü çalışma planının hazırlanması ve uygulanması, alana girişlerin önlenmesi amacıyla uyarı işaretlerinin bulundurulması ve gerekli durumlarda güvenlik şeridinin dışında olmakla birlikte yakınlarda bulunan kişilerin yürütülen çalışma hakkında bilgilendirilmesi radyasyona maruz kalındığı şüphesinin oluşmaması açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU