Bazı basın organlarında Manisa İli Köprübaşı İlçesinde doğal radyasyon ölçümü yapıldığı ve aynı ilçenin Kasar Köyü mevkiinde lokal olarak doğal radyasyon seviyesinden yüksek olan radyasyon değerlerinin ölçüldüğü yönünde bir takım haberlere yer verilmiştir. Söz konusu bölgenin jeolojik olarak uranyum maden yatağı olduğu ve 1974-1982 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı uranyum madenciliği faaliyetleri gerçekleştirilmiş olduğu bilinmektedir. Ayrıca buna ilişkin bilgiler uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan raporda [1] da yer almaktadır.

Kasar Köyü mevkiinde bazı bölgelerde lokal olarak ölçülen ortalamalardan yüksek radyasyon seviyesinin, ilk değerlendirmelere göre sahadaki doğal kayaçlarda uranyum açısından yoğun cevher mostralarından[2] kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. Söz konusu sahada detaylı radyasyon ölçümlerinin ve analizlerinin yapılması için çalışmalara başlanmış olup, bu çalışmaların sonucunda yapılması gerekenler Manisa Valiliği koordinasyonunda ve diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yapılacaktır.

Diğer yandan, bir bölgenin doğal radyasyon değerleri yer kabuğunun jeolojisi başta olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Manisa İli Köprübaşı İlçesinde olduğu gibi radyoaktif bir madde olan uranyum içeriği nispeten fazla olan bölgelerde çevre radyasyon değerlerinin de yüksek olması beklenen bir durumdur. Dünyada çeşitli ülkelerde (İran, Hindistan, Brezilya v.b.) doğal jeolojik özelliklerden dolayı Köprübaşı İlçesinde ölçülen değerlerden çok daha yüksek doğal radyasyon seviyelerine sahip bölgeler bulunmaktadır. Ülkemizde ve dünyadaki doğal radyasyon değerlerine ilişkin bilgiler www.taek.gov.tr adresinde verilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı


[1] Uranium 2011 Resorces, Production, and Demand, OECD 2012

[2] Mostra, jeolojide herhangi bir jeolojik birimin (anakaya, sığ çökeltiler ya da değişik minerallenmelerin) herhangi bir kazı yapmadan yüzeyde gözlenebilen kısmına verilen isimdir.