KAMUOYUNA DUYURU

Kurumumuza bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinin yerleşkesi içerisinde yaşayan sahipsiz hayvanların toplatılması talebiyle Kurumumuz yetkililerinin Küçükçekmece Belediyesine başvuruda bulunarak Belediyeyi bu hususta talimatlandırdığı, dahası yerleşkedeki köpeklerin yok ettirildiği hakkında sosyal medya platformlarında bir takım asılsız haberlerin yapılması ve bu haberlerin yayılması üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi yerleşkesi içindeki lojmanlarda yaşayan personel ve/veya personel yakınlarının sahipsiz hayvanların kendileri için tehlike oluşturduğu, sahipsiz hayvanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaralanmaların gerçekleştiği, bu durumun gündelik hayatı olumsuz etkilediği hakkında başvuruları sonucu Merkez Müdürlüğümüz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yerleşkedeki sahipsiz hayvan mevcudiyeti hakkında yazı yazılmış; Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılan cevabi yazıda ise sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yürütüldüğü ifade edilerek 08/09/2017 tarihinde yapılan çalışma ile sahipsiz hayvanlar ile ilgili işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin iş ve işlemler Belediyelerin sorumluluğunda olup Kurumumuzun bu konuda herhangi bir yükümlülüğü ve/veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca Kurumumuzun ve Kurumumuz yetkililerinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet edecek herhangi bir eylem ve işlemi söz konusu olmayıp sahipsiz hayvanlara yönelik olarak kurumumuz aleyhine söylenen tüm yazılı ve görsel bilgiler asılsızdır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU