Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Kurumumuz işbirliği ile gerçekleştirilen “Joint IAEA/ILO Regional Workshop on Occupational Radiation Protection” konulu bölgesel çalıştay, 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında SANAEM’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda IAEA ve ILO’dan 4 uzman, 22 Avrupa ülkesinden 31 katılımcı ile Kurumumuz katılımcılarından oluşan toplam 45 kişi yer almıştır. Katılımcılar, çalışanların radyasyondan korunması amacıyla IAEA’nın Temel Güvenlik Standartları (BSS) ve Genel Güvenlik Gereksinimleri Kısım 3 (GSR Part 3) dokümanının gerekleri kapsamında, planlanmış ışınlanma, acil durumlarda ve doğal kaynaklı radyasyona maruz kalma konusunda ülkelerinin mevcut durumları, eksiklikleri ve yapılması gerekenler konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş ve interaktif çalışmalar yapmıştır. Çalıştayda katılımcılar, SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı ve Kişisel Dozimetri Laboratuvarını ziyaret etmiştir. Yabancı katılımcılar ve özellikle IAEA uzmanları tarafından SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarının içeriği ve kapasitesi bakımından Avrupa’nın en iyilerinden biri olduğu belirtilmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Bu çalıştay, SANAEM’in radyasyondan korunma konusundaki güçlü altyapısının tanıtılması ve IAEA ve diğer ülkelerle işbirliğinin genişletilmesi konusunda Kurumumuz ve Ülkemiz adına önemli katkı sağlamıştır.