Makale yayınlamak için son başvuru tarihi 30 Nisan 2018'dir.

http://dergipark.gov.tr/tjns

 

 

Kurumumuzun kayıtları doğrultusunda hazırlanan "Türkiye'de Radyasyon Kaynakları-2017" başlıklı rapor yayımlanmıştır. Rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çin’in nükleer alandaki önemli kuruluşlarından SNPTC (State Nuclear Power Technology Corporation Ltd.) firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Wang Fengxue beraberindeki heyetle birlikte Kurumumuzu ziyaret etmiştir.

TAEK Başkanı Dr. Zafer Demircan’ın heyeti kabulünde işbirliği imkanlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

09 Nisan 2018 tarihinde yapılan Radyasyondan Korunma Sınavı sonuçları aşağıda sunulmaktadır.

2018 EKPSS/KURA ile Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için 20 Nisan 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) şahsen, APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1. EKPSS Aday Başvuru Formu. (Ek-1)

2. 4,5x6 ebadında 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4. Yerleştirmede kullanılan öğrenim belgesini APS veya kargo ile gönderecek adaylar için noter tasdikli örneği, şahsen teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi. (Fotokopisi Kurumumuzca tasdik edilerek aslı iade edilecektir.)

5. Engellilik durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporunun (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu) aslı veya noter tasdikli örneği.

6. EKPSS Sonuç Belgesi ve Kurumumuza yerleştirildiğine dair ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi.

7. Askerlik Durum Belgesi. (Askerliği yapanlar için terhis belgesi)

8. Mal Bildirim Formu. (Ek-2) (Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacaktır.)

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3) (Bilgisayar ortamında 2 nüsha olarak doldurulup imzalanacaktır. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacak olup, onaylama Kurumumuzca yapılacaktır.)

10. Halen kamu kurumlarında çalışanların çalıştıkları kurumdan alacakları Hizmet Belgesi.

 

Not: Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.