Ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi) tarafından OPENSESAME projesi kapsamında HERCULES (Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems) okulu 26 Ekim-7 Kasım 2019 tarihleri arasında Ürdün-Amman'da gerçekleştirilecektir. Genç araştırmacılar iki hafta sürecek olan eğitimde malzeme bilimi, kültürel miras, fizik, kimya, biyoloji, biyotıp, yapısal biyoloji ve çevre alanlarında sinkrotron ışınımı ve uygulamaları tekniklerine ilişkin kurslar göreceklerdir. 

Söz konusu eğitim kayıtları 20 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek olup, eğitime doktora öğrencileri ve doktora sonrası genç araştırmacılar başvuruda bulunabilceklerdir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:

http://www.opensesame-h2020.eu/en/news/hercules-sesame-training-school/

 

Ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi) tarafından 1. Endüstri ve Uygulamalı Bilimler Çalıştayı (Industry and  Applied Science Workshop) 28-29 Ekim 2019 tarihleri arasında Ürdün-Amman'da gerçekleştirilecektir.

OPEN SESAME projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan çalıştay kapsamında sanayiciler, sanayi ile irtibat halinde olan akademisyenler ve SESAME sinkrotronunun kabiliyetlerini öğrenmek isteyenlerden 20 kişiye çalıştaya katılım hususunda destek verilecektir. Kayıtlar 20 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek olup başvuruda bulunacak kişilerin bir şirket veya üniversite/araştırma enstitüsünde çalışması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:

https://indico.esrf.fr/indico/event/27/

"Türkiye Atom Enerjisi Kurumu SESAME Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" 29.03.2019 tarihinde revize edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi) tarafından, bilgi işlem mühendisi (computing system engineer) pozisyonu için personel alımı ilanı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 15 Temmuz 2019'dur.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:

http://www.sesame.org.jo/sesame_2018/node/310

Ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi)'nin güneş enerjisi santrali 26 Şubat 2019 tarihinde hizmete girmiştir. Söz konusu güneş enerjisi santralinin hizmete girmesiyle SESAME bölgedeki ilk sinkrotron ışınım merkezi olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji ile çalışan dünyanın ilk büyük hızlandırıcı kompleksi olmuştur.

Diğer tüm hızlandırıcılarda olduğu gibi sinkrotron ışınım kaynaklarında da büyük miktarda elektrik sarfiyatı olmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu güneş enerjisi santralinin devreye alınması ile birlikte, büyük bölümünü elektrik giderlerinin oluşturduğu SESAME işletme bütçesinde yarı yarıya bir düşüş olacak ve bu husus tesisin sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: