Basın Bildirisi

Son zamanlarda medya ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan Rutenyum-106 (Ru-106) içeren radyoaktif bulutların ülkemiz üzerinden geçtiğine yönelik haberler nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Türkiye sathında 211 yerde konuşlu istasyonlardan oluşan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı ile kesintisiz olarak radyasyon doz hızlarını ölçmekte ve bu sonuçları resmi internet sayfasında yayınlamaktadır. Buna ilaveten Ankara’da yerleşik Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) ile İstanbul’da yerleşik Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) bünyesinde sürekli olarak yüksek emiş güçlü pompalar vasıtası ile emilen havanın filtre edilmesi vasıtasıyla havadaki radyoaktivite ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Bu ölçümlerde 29 Eylül ilâ 10 Ekim 2017 tarihlerinde havada eser miktarda Rutenyum 106 (Ru-106)’ya rastlanmıştır.

Aynı tarihlerde bazı Avrupa ülkelerinde de yapılan ölçümlerde atmosferde Ru-106’ya rastlanıldığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) rapor edilmiştir. Kurumumuz tarafından da yapılan ölçümlerin sonuçları ile Ülkemizde böyle bir salıma neden olabilecek bir faaliyet veya olayın olmadığı hususu UAEA’ya bildirilmiştir.

Avrupa Birliği üyesi ve komşusu ülkelerde yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar 24 Kasım 2017 tarihinde UAEA tarafından yayımlanmıştır. UAEA’nın söz konusu raporunda Ru-106 nedeniyle alınacak dozun koruyucu önlemleri gerektirecek doza göre yüz binde bir mertebesinde olduğu belirtilmiştir.

Ülkemizde ölçülen değerler de Avrupa ülkeleri ile paralellik göstermekte olup, “mikroBecquerel” mertebelerindeki bu aktivite herhangi bir sağlık sorunu oluşturacak değerlerin çok çok altındadır.

SANAEM ve ÇNAEM’de yapılan ölçümler periyodik olarak sürdürülmekte olup halkın endişelenmesini ya da herhangi bir koruyucu önlem alınmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu