1 Kasım 2017 Tarihinde TAEK Başkanlık Yerleşkesinde CERN Projelerine İlişkin Toplantı Gerçekleştirilmiştir.

 

Kurumumuzca desteklenen CERN projelerinin mevcut durumları ve ileriye yönelik Ülkemize sağlayacakları katkıları ile yeni proje başvurularına ilişkin yol haritalarını değerlendirmek amacıyla, 1 Kasım 2017 tarihinde TAEK Başkanlık Yerleşkesinde TAEK Başkanı Dr. Zafer DEMİRCAN’ın Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif ERGİN ve Ülkemizi CERN çalışmalarında temsil eden Kurum, Kuruluş ve Üniversitelerden yaklaşık 70 kişi katılım sağlamıştır.