Taek-Pht Ürünlerinin Satışına İlişkin Sözleşme İmzalandı Ve Sanaem İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı Açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Berat ALBAYRAK ve Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet DEMİRCAN’ın teşrifleriyle T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Arasında Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme 23 Ağustos 2017 tarihinde Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen törenle imzalanmıştır. Bu sözleşme ile ülkemize ithal edilen radyoizotop ve radyofarmasötiklerden TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisinde üretilenlerin kamu hastanelerine satışıyla yerli üretimin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Törende ayrıca SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarının (İSDL) açılışı yapılmıştır. Bu laboratuvarla ülkemizde sağlıktan sanayiye, çevreden nükleer enerjiye kadar her sektörde ihtiyaç duyulan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması mümkün olacaktır. Sağlık, endüstri ve araştırma alanlarında iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını kullanarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda, radyasyon güvenliğine ve radyasyondan korunmaya yönelik etkinliğin artırılması, bu laboratuvarların izlenebilir ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmesi için iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında ulusal altyapımızın geliştirilmesi ve uluslararası platformlarda rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin radyasyon güvenliğinin sağlanması, hastanın ve toplum bireylerinin radyasyondan korunması, hastaya doğru radyasyon dozunun uygulanması ile tanı ve tedavide etkinliğin artırılması amacıyla sahada kullanılan her türlü radyasyon ölçüm cihazının uluslararası standartlara göre kalibrasyonları SANAEM-İSDL tarafından yapılacaktır. Laboratuvar aşağıda verilen sistemlerden oluşmaktadır.

1. Gama Kalibrasyon Sistemi – Tedavi Düzeyi

2. Gama Kalibrasyon Sistemi – Korunma Düzeyi

3. X-Işını Kalibrasyon Sistemi – 320 kV

4. X-Işını Kalibrasyon Sistemi – 160 kV

5. X-Işını Kalibrasyon Sistemi – Mamografi

6. Beta Kalibrasyon Sistemi

7. Nötron Kalibrasyon Sistemi

8. Panoramik Işınlama Sistemi

 

Özellikle Nötron Kalibrasyon Sistemi, ülkemizde nötron uygulamalarına yönelik kalibrasyonlar için kurulan ilk ve tek laboratuvar olma özelliğini taşımaktadır. Özellikle nükleer enerji santrallerinin kurulmaya başlandığı bu dönemde ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracak, nötron radyasyonu ile ilişkili tüm çalışmalarda ihtiyaç duyulan referans laboratuvar ihtiyacını karşılayacaktır.