Türkiye'de Radyasyon Kaynakları-2016

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2016 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımlarının verildiği ve Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülen yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri kapsamında 2016 yılı süresince gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Türkiye'de Radyasyon Kaynakları 2016 adlı rapor yayımlanmıştır.