Nükleer Güvenlik Sözleşmesi Ülke Raporumuz Hazırlanmış ve Taraf Ülkelerin Görüşüne Açılmıştır

Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası Nükleer Güvenlik Sözleşmesine taraf ülkedir ve sözleşme gereği üç senede bir Gözden Geçirme toplantıları yapılmaktadır. 7.Gözden Geçirme Toplantısı 27 Mart-7 Nisan 2017 tarihleri arasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’da gerçekleştirilecektir. Taraf ülkeler bu toplantı öncesi sözleşme gereğince nükleer güvenliğe ilişkin aldıkları önlemleri anlatan bir ülke raporu hazırlamak ve 15 Ağustos 2016 tarihine kadar UAEA’ya iletmekle yükümlüdürler. Ülke temas noktası olarak Kurumumuz ülke raporumuzu hazırlamış ve taraf ülkelerin görüşüne açmıştır.