Alt Kategoriler

Birimler

  • Eğitim Yönetimi Bölümü +

    Eğitim Yönetimi Bölümü, TAEK’in düzenlediği ulusal ve uluslararası eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla eğitimlerin standartlaştırılması, sistematik hale getirilmesi ve vasıflı eğitmenlerce verilmesi hedefine yönelik olarak eğitim plan ve programlarının hazırlanması; eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi; eğitmen havuzlarının oluşturulması ve yönetimi; eğitimler için ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliğinin yapılması; ulusal ve uluslararası benzer eğitimlerin izlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi; düzenlenen eğitimlerin ve eğitmenlerin değerlendirilmesi; ve eğitim yöntemleri geliştirilmesi ve bu konuda inceleme ve araştırmaların yapılması görevlerini yürütmektedir. Devamını Oku
  • Eğitim Uygulama Bölümü +

    Eğitim Uygulama Bölümü, TAEK Başkanlığının onayladığı stratejiler, planlar ve programlar çerçevesinde Yıllık Ulusal Eğitim Programında yer alan radyasyondan korunma, radyasyon güvenliği, nükleer güç, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, nükleer güvence, nükleer teknoloji ve nükleer/radyasyon uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası eğitimler düzenlemekle görevlendirilmiştir. Bölüm eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak eğitimlerin plan, program ve yönergelere göre gerçekleştirilmesi; eğitimlerle ilgili hazırlıkların ve gerekli düzenlemelerin yapılması; ve başarı/katılım belgelerinin düzenlenmesi ve dağıtımı faaliyetlerini yürütmektedir. Devamını Oku
  • Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü +

    Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü, TAEK’in nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürdürdüğü faaliyetler, dünyada nükleer alandaki gelişmeler ve ülkemizde bu alanda sürdürülen faaliyetler ve nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ile ilgili bilgilerin kamuoyuna zamanında ve şeffaf bir şekilde aktarılmasını sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu yolla TAEK’in bu alanda sürdürdüğü faaliyetlerle ilgili bilgilerin tatmin edici ve farkındalık yaratacak  bir şekilde kamuoyuna aktarılmasını sağlamak Bölümün hedefleri arasındadır. Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü görevlerini seminer, çalıştay ve kongre düzenlemek,  yazılı ve görsel materyal hazırlamak ve güncellemek, halkı bilgilendirme merkezleri kurmak, bu amaçla sergi, müze teknoloji parkları kurmak ve  kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanmak suretiyle yerine getirir. Devamını Oku
  • 1