Radyasyon Alanları ve Çalışma Koşulları ile İlgili Sorular

1. Denetimli ve Gözetimli Alan Nedir?

2. Çalışma Koşulları Nasıl Sınıflandırılır?

3. Çalışma Alanlarını ve Çalışma Koşullarını Kim Belirler?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Denetimli ve Gözetimli Alan Nedir?

Radyasyon kaynakları ile çalışılan alanlar radyasyon kaynaklarının özelliklerine ve riskin büyüklüğüne uygun olarak; denetimli ve gözetimli alanlar olarak sınıflandırılır. Denetimli alanlar radyasyondan korunmayı sağlamak veya radyoaktif bulaşmanın yayılmasını önlemek amacı ile özel kuralların uygulandığı ve giriş çıkışların denetime tabi olan alanlardır. Denetimli alan olarak değerlendirilmeyen ancak çalışanların radyasyona maruz kalma potansiyelinin bulunması nedeniyle radyasyon seviyelerinin sürekli izlenmesini gerektiren alanlar ise gözetimli alan olarak sınıflandırılır.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Çalışma Koşulları Nasıl Sınıflandırılır?    

Görevleri gereği radyasyona maruz kalan kişilerin çalışma koşulları “Çalışma Koşulu A” ve “Çalışma Koşulu B” olarak sınıflandırılmıştır.

Çalışma Koşulu A: Yılda 6 mSv'den daha fazla etkin doza veya göz merceği, cilt, el ve ayaklar için yıllık eşdeğer doz sınırlarının 3/10'undan daha fazla doza maruz kalma olasılığı bulunan çalışma koşuludur.

Çalışma Koşulu B: Çalışma Koşulu A'da verilen değerleri aşmayacak şekilde radyasyon dozuna maruz kalma olasılığı bulunan çalışma koşuludur.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Çalışma Alanlarını ve Çalışma Koşullarını Kim Belirler?

Radyasyon alanları ve çalışma koşulları; radyasyondan korunma sorumluları ve radyasyon güvenliği komitelerinin radyasyon alanlarında yapacakları radyasyon ölçümlerinin değerlendirilmesi sonucuna göre lisans sahibi tarafından, radyasyon kaynaklarının özelliklerine ve riskin büyüklüğüne ve çalışma koşullarına uygun olarak sınıflandırılmalı ve buralarda çalışacak personel belirlenmelidir.

İlgili İçerik