Radyasyondan Korunma Sorumlusu ile İlgili Sorular

1. Kimler Radyasyondan Korunma Sorumlusu Olabilir?

2. Radyasyondan Korunma Sorumlusunun Görevleri Nelerdir?

3. Radyasyondan Korunma Sorumlusunun Görevinden Ayrılmak İstemesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kimler Radyasyondan Korunma Sorumlusu Olabilir?

Radyasyondan korunma sorumlusu radyasyondan korunmada temel güvenlik standartlarını yapılan işin niteliklerine göre uygulayacak eğitim ve deneyime sahip olan kişidir ve radyasyondan korunmak için gereken hususları kuruluşa özgü olarak belirleyerek diğer çalışanlara duyurmak ve çalışanları bu konuda eğitmek ve bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu nedenle radyasyondan korunma sorumlusu görevi,  radyasyon kaynakları ile yapılacak olan  uygulamanın türü, uygulama yöntemleri ve uygulamadaki risk faktörleri göz önünde bulundurularak farklı uygulamalar için farklı eğitim ve deneyime sahip kişiler tarafından yürütülür. Radyasyondan korunma sorumlularında aranan özellikler Kurumumuz internet sitesinde bulunan;  http://www.taek.gov.tr/lisans-izin-islemleri/144-radyasyon-guvenligi-kapsaminda-lisans-izin-islemleri/kullanma-bulundurma-lisansi-islemleri.html  bağlantısında uygulamalara özgü olarak istenen bilgi ve belgelerin içinde açıkça belirtilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Radyasyondan Korunma Sorumlusunun Görevleri Nelerdir?

Radyasyon kaynaklarının bulundurulduğu ve kullanıldığı kurum/kuruluşlarda radyasyon kaynağının cinsine ve çalışma koşullarına özgü radyasyondan korunma eğitimi almış ve aşağıdaki görevleri yürütecek nitelikte en az bir radyasyondan korunma sorumlusu bulundurulması zorunludur.

• Radyasyondan korunma programı doğrultusunda çalışanları ve işe yeni başlayanları bilgilendirmek, programın uygulanmasını sağlamak,

• Radyasyon ölçümleri için uygun cihazların bulundurulmasını, kullanılmasını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, çalışma alanları için ölçüm programlarını gerçekleştirmek,

• A koşulu çalışanların kişisel dozimetrelerinin düzenli olarak kullanıldığını ve işe başlamadan önce ve çalıştığı süre boyunca yılda en az bir kez tıbbi muayenelerinin yaptırılmasını takip etmek,

•  Radyasyon görevlileri ve halk için radyasyondan korunmaya yönelik önlemleri almak,

•  Lisans sahibi ve radyasyondan korunma danışmanına yılda en az bir kere radyasyondan korunma programının uygulanmasına ilişkin durum değerlendirme raporu vermek,

•  Kapalı radyoaktif kaynakların emniyeti ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak,

•  Kapalı radyoaktif kaynakların sızıntı testini yapmak veya yaptırmak.

•  Açık radyoaktif kaynaklarla çalışılan alanlarda radyoaktif bulaşmayı kontrol etmek ve önleyici tedbirleri almak,

•  Radyoaktif maddelerin kuruluş içinde ve dışında güvenli taşınmasını sağlamak,

•  Radyasyon alanlarına uygun uyarı etiketleri, çalışma talimatları ve kaza durumu müdahale planını kolayca görülecek yerlere asmak,

• Radyoaktif kaynaklarının temininden bertarafına kadar tüm aşamalarda radyasyon güvenliğini ve emniyetini sağlamak.

• Radyoaktif atıkların güvenli bertarafına ilişkin işlemleri, belirlenen talimatlar çerçevesinde gerçekleştirmek,

• Kullanımından vazgeçilen ve bir daha kullanılması düşünülmeyen kapalı radyoaktif kaynakların mahrecine veya radyoaktif atık işleme tesislerine gönderilmesi işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek,

•  Radyasyonla çalışanların ve harici görevlilerin radyasyondan korunma konusunda eğitiminde görev almak,

•  Gerekiyorsa çevre ölçüm programlarını yürütmek,

•  Kurum tarafından istenen kayıtları tutmak.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Radyasyondan Korunma Sorumlusunun Görevinden Ayrılmak İstemesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Radyasyondan korunma sorumlusunun görevinden ayrılmak istemesi durumunda sorumluluğunun sona ermesi için; görevden ayrılmadan önce görevden ayrılacağını belirten bir dilekçenin Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Radyasyondan korunma sorumlusunun görevden ayrılması ile lisans belgesi iptal olacağından eski lisans belgesi, yeni radyasyondan korunma sorumlusunun bilgileri ve kendisinin imzalaması gereken belgeler Kurumumuza gönderilerek yeni lisans belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulur.

  

İlgili İçerik