İthal, İhraç ve Taşıma İzinleri ile İlgili Sorular

1. Hangi radyasyon kaynakları için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan ithal/ihraç/taşıma izni almak gerekir?

2. Hangi malzemelerin ithalatı için TAEK’ten izin almak gerekir?

3. Kimler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan ithal/ihraç/taşıma izni alabilir?

4. İzin başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

5. İzinlerin geçerlilik süresi ne kadardır?

6. Kullanıcısı belli olmayan radyoaktif kaynak ithal edilebilir mi?

7. İzin işlemleri TAEK’in denetimine tabi midir?

8. İthal izni başvurusu ne zaman yapılmalıdır?

9. Radyoaktif kaynak kullanılan cihaza yeni kaynak getirmek için ne yapılması gerekir?

10. Kapalı radyoaktif kaynakların üretim sertifikası ithal izin işlemlerinden sonra TAEK’e ibraz edilebilir mi?

11. Kullanılmış kapalı radyoaktif kaynağın ihraç işlemi tamamlandıktan sonra TAEK’e bilgi verilmeli midir?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hangi radyasyon kaynakları için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan ithal/ihraç/taşıma izni almak gerekir?

Radyoaktif kaynaklar ve kaynak içeren cihazlar için TAEK’ten izin alınması zorunludur.

X-ışını içeren cihazlar (tıpta kullanılan röntgen cihazları, endüstride kullanılan XRF, güvenlik amaçlı paket kontrol ve benzeri cihazlar) için izin almak gerekmemektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Hangi malzemelerin ithalatı için TAEK’ten izin almak gerekir?

Ekonomi Bakanlığı tarafından her yıl Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ” kapsamında belirtilen G.T.İ.P. numaralarına sahip malzemelerin ithalatı için TAEK’ten izin alınması gerekmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kimler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan ithal/ihraç/taşıma izni alabilir?

  • Radyasyon kaynaklarının ithali, ihracı ve taşınması için lisans almış kişi ve kuruluşlar
  • Satış amacı olmaksızın yalnız kendi çalışmalarında kullanmak üzere ithal etmek isteyen kuruluşlar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. İzin başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

İzin başvurusu için, http://www.taek.gov.tr/radyasyonguvenligi/lisans-izin-uygunluk-islemleri/153-ithal-ve-ihrac-izni-islemleri.html bağlantısındaki tüm bilgi ve belgeler ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 06510 Çankaya - ANKARA adresine posta ile veya elden başvuruda bulunulur. (faks ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. İzinlerin geçerlilik süresi ne kadardır?

Verilen izinlerin geçerlilik süresi üç (3) aydır. Süre bitiminden önce TAEK’e yazılı olarak yapılan ve mazereti içeren başvurunun TAEK tarafından uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Aksi takdirde verilen iznin geçerliliği sona erer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Kullanıcısı belli olmayan radyoaktif kaynak ithal edilebilir mi?

HAYIR; Aktivitesi muafiyet sınırları üzerinde bulunan radyoaktif kaynaklar ancak bu kaynağı kullanmak üzere TAEK tarafından yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvurusu uygun bulunmuş kuruluşlara teslim etmek üzere ithal edilebilir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. İzin işlemleri TAEK’in denetimine tabi midir?

TAEK, izne uygun işlem yapılıp yapılmadığını denetleme yetkisine sahiptir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. İthal izni başvurusu ne zaman yapılmalıdır?

İthal iznini alacak kuruluşun, malzeme gümrüğe gelmeden önce başvuruda bulunması gerekmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Radyoaktif kaynak kullanılan cihaza yeni kaynak getirmek için ne yapılması gerekir?

Yeni kaynağa ithal izni alınabilmesi için öncelikle, kullanılmış kaynağın yurt dışı edilmesi (konşimentonun TAEK’e gönderilmesi) veya bertaraf edilmesi için radyoaktif atık tesisine gönderilmesi veya gönderilmek üzere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Kapalı radyoaktif kaynakların üretim sertifikası ithal izin işlemlerinden sonra TAEK’e ibraz edilebilir mi?

Üretim sertifikası TAEK’e ulaştırılmadan önce ithal izin belgesi düzenlenmez. Bu nedenle ithal izin başvurusunda verilmesi gerekmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Kullanılmış kapalı radyoaktif kaynağın ihraç işlemi tamamlandıktan sonra TAEK’e bilgi verilmeli midir?

Radyoaktif kaynak yurtdışı edildikten sonra taşıma senedinin (konşimento) işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün içinde TAEK’e ibraz edilmesi gerekmektedir.