Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı ile İlgili Sorular

1. Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı Nedir?

2. Proje Onayı hangi aşamada alınmalıdır?

3. TAEK’ ten Proje Onayı alınması gereken yerler nerelerdir?

4. Hangi radyasyon uygulamaları için TAEK’ ten Proje Onayı almak zorunlu değildir?

5. Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?

6. Proje Onayından sonra projede değişiklik olması halinde ne yapmak gerekir?

7. Projedeki değişiklik lisans koşullarının değişmesi anlamına gelir mi?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı Nedir?

Radyasyon kaynaklarının bulunacağı yerlerin zırhlanmasına ve fiziki koşullarına yönelik, TAEK tarafından radyasyon güvenliği yönünden değerlendirilen projelerin uygunluğuna verilen onaydır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Proje Onayı hangi aşamada alınmalıdır?

Radyasyon kaynağının bulunacağı yerin inşaatı aşamasında “Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı” için TAEK’e müracaat edilmelidir. Proje onayı alındıktan sonra lisans müracaatında bulunulması gerekir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. TAEK’ ten Proje Onayı alınması gereken yerler nerelerdir?

  • Radyoterapi üniteleri,
  • Nükleer tıp uygulamalarında PET, PET/CT, SPECT/CT  üniteleri ve Yataklı I-131 Tedavi Odaları
  • Siklotron ile radyoizotop üretimi yapılan tesisler,
  • Radyoizotop jeneratörü üretimi/radyofarmasötik hazırlama/ışınlama tesisleri,
  • Hızlandırıcı tesisleri.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Hangi radyasyon uygulamaları için TAEK’ ten Proje Onayı almak zorunlu değildir?

  • Radyoloji uygulamaları,
  • Kapalı alanlar dışındaki endüstriyel uygulamalar,
  • Nükleer tıp uygulamalarında SPECT üniteleri,
  • Radyoterapi uygulamalarında simülasyon cihazlarının bulunduğu odalar için proje onayı alınması zorunlu değildir. Ancak talep edilmesi durumunda istenilen bilgi ve belgelerin TAEK’e gönderilmesi gerekmektedir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Zırhlama Hesabı İşlemleri/Proje Onayı için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?

Uygulama türüne göre istenen bilgi belgeler için aşağıda verilen linklere tıklayınız.

RADYOTERAPİ / SİMÜLASYON CİHAZININ BULUNDUĞU ODALAR İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 

YATAKLI I-131 TEDAVİ ÜNİTELERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

RADYOİZOTOP JENERATÖRÜ ÜRETİMİ/RADYOFARMASÖTİK HAZIRLAMA TESİSLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

SİKLOTRON İLE RADYOİZOTOP ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

TEŞHİS VE AYAKTA TEDAVİ AMAÇLI NÜKLEER TIP ÜNİTELERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

RADYOLOJİ CİHAZI ODALARI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6. Proje Onayından sonra projede değişiklik olması halinde ne yapmak gerekir?

Yeni proje için Proje onayı almak üzere tekrar başvuruda bulunulmalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Projedeki değişiklik lisans koşullarının değişmesi anlamına gelir mi?

Evet; cihazın özellikleri, oda içindeki konumu, bitişik alanın kullanım amacı değiştiğinde zırhlama parametreleri değişeceğinden lisans koşulları da değişir ve yeniden proje onayı alınarak lisans müracaatında bulunmak gerekir.