Uygunluk Belgesi Başvurusu ile İlgili Sorular

1. Hangi kuruluşların “uygunluk belgesi” almak için TAEK’e başvuruda bulunması gerekir?

2. Uygunluk Belgesi alabilmek için başvuru nasıl yapılır?

3. Uygunluk Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

4. Uygunluk Belgesi hangi koşullarda iptal edilir?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hangi kuruluşların “uygunluk belgesi” almak için TAEK’e başvuruda bulunması gerekir?

  1. Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne sahip kuruluşlar,
  2. Hurda metal malzeme ithal etmek isteyen kuruluşlar ile bu malzemelerin yükleme ve boşaltmasının yapıldığı kıyı ve liman tesislerine sahip kuruluşlar,
  3. Dozimetre hizmeti verecek kuruluşlar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uygunluk Belgesi alabilmek için başvuru nasıl yapılır?

Uygunluk belgesi alabilmek için uygulamaya bağlı olarak; 

http://www.taek.gov.tr/radyasyonguvenligi/uygunluk-belgesi-islemleri.html bağlantısındaki tüm bilgi ve belgeler ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 06510 Çankaya - ANKARA adresine posta ile veya elden başvuruda bulunulur. (Faks ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Uygunluk Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

Müracaat belgelerinin Kurum tarafından değerlendirilmesi ve yerinde yapılacak inceleme sonucunda uygun bulunan kuruluş adına düzenlenen belge, düzenleniş tarihinden itibaren;

  1. Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne sahip kuruluşlar için akreditasyon geçerlilik süresi ile muteber.
  2. Hurda metal malzeme ithal etmek isteyen kuruluşlar ile bu malzemelerin yükleme ve boşaltmasının yapıldığı kıyı ve liman tesislerine sahip kuruluşlar için 2 yıl,
  3. Dozimetre hizmeti verecek kuruluşlar için akreditasyon geçerlilik süresi ile muteber.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Uygunluk Belgesi hangi koşullarda iptal edilir?

  • Belge sahibinin talebi,
  • Akreditasyon belgesinin iptali (Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne sahip kuruluşlar ve Dozimetre hizmeti verecek kuruluşlar için),
  • Tespit edilen uygunsuzluğun verilen süre içerisinde giderilmemesi,
  • TAEK’e yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edilmesi.