Antrepolarda Radyoaktif Madde Içeren Paketlerin Geçici Bekletileceği Yerler ile iİlgili Sorular

Antrepolarda Radyoaktif Madde Içeren Paketlerin Geçici Bekletileceği Yerler Nasıl Olmalıdır?

Radyoaktif madde içeren paketlerin üzerindeki etiketlerde yer alan taşıma indisi (TI) sayısına (taşıma indisi değerine bakılmaksızın) bağlı olarak yapılan değerlendirmeler, yıllık toplam taşıma indisi sayısının 300’ü geçmediği durumlarda halk için belirlenmiş müsaade edilen doz sınırı olan 1 mSv değerinin aşılmadığını göstermektedir1. Ayrıca paket sınıfına bağlı olarak halk için belirlenmiş müsaade edilen doz sınırı olan 1 mSv değeri ile paket sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren çalışma sonuçları aşağıdaki tabloda verildiği gibidir2.

Paket Sınıfı

Paketlerden 1 m uzaklıkta ve 30 dakika meşguliyet süresi dikkate alınarak belirlenmiş asgari paket sayısı

I - Beyaz

4,000

II - Sarı

200

III - Sarı

20

 

Bu değerlendirmeler dikkate alınarak;

a) Antrepolarda çalışanların gereksiz ışınlamalara maruz kalmamaları için çalışanlara:

 1. Radyoaktif madde içeren paketlerin antreponun meşguliyeti en az olan yerinde ve diğer tehlikeli madde içeren paketlerden ayrı bir bölümde (Ek-1) istiflenmesinin sağlanması,
 2. Radyasyon uyarı etiketlerinin radyoaktif madde içeren paketlerin bulunacağı bölüm girişine görünür şekilde asılmasının sağlanması,
 3. Paketlerin el arabası, forklift vb. araçlar ile taşınması,
 4. Paket mahallinde istifleme işlemi dışında zaman geçirilmemesi,
 5. Herhangi bir şekilde paket bütünlüğünün bozulduğunun fark edilmesi halinde pakete müdahale edilmemesi ve ilgililerin haberdar edilmesi,
 6. Antrepo içinin ofis olarak kullanılmaması

yönünde bilgilendirme yapılması,

b) Tesis içinde radyasyondan korunmanın sağlanmasına yönelik olarak:

 1. Radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personel veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alınması,
 2. Uygun radyasyon ölçüm cihazı temin edilmesi ve cihaz/cihazların kalibrasyonlarının süresi içerisinde yaptırılması,
 3. Herhangi bir kaza durumunda 1. maddede bahsedilen kişinin koordinasyonunda ve talimatları doğrultusunda hareket edilmesi

gerekmektedir.

 


 

 1. TS-G-1.1, Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, IAEA, 2002, Vienna.
 2. UK Guidance on Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material - HSE Office for Nuclear Regulation, 2002, London (http://www.hse.gov.uk/nuclear/transport/ukguidanceonradiationprotec1.pdf).

İlgili İçerik