Radyoizotop ve Radyofarmasötik Kalite Kontrolü

 

RADYOFARMASÖTİK KALİTE KONTROLÜ

İLETİŞİM

TAEK, ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ
Yarımburgaz Mah., Nükleer Araştırma Merkezi Yolu, No:10, 34303

Küçükçekmece, İSTANBUL

Tel    : (0212)  473 26 00  Dahili: 4402, 4401
Faks :  (0212)  473 26 34

Radyoizotop Birimi Merkezi Radyofarmasi Laboratuarında (MRL), yurt içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilen radyofarmasötik ve soğuk kitlerin kalite kontrollerinin, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün ve firmaların isteği üzerine yapılmasıdır.

Radyofarmasötik Kalite Kontrolleri

Radyofarmasötik kalite kontrolleri, farmakopelerde verilen aşağıdaki testleri kapsar.

— Kimyasal Kalite Kontrolleri

— Radyokimyasal Kalite Kontrolleri

— Radyonüklidik Kalite Kontrolleri

— Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri

Soğuk Kitlerin Kalite Kontrolleri

Radyofarmasötik kalite kontrolleri, farmakopelerde verilen aşağıdaki testleri kapsar.

— Kimyasal Kalite Kontrolleri

— Radyokimyasal Kalite Kontrolleri

— Radyonüklidik Kalite Kontrolleri

— Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri

Radyofarmasötik Kalite Kontrolü Örnek Kabul Şartları

—    Kalite kontrol isteyen firma veya Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bir yazı ile kalite kontrol isteğini Merkez Müdürlüğüne bildirmelidir.

—    Firma yetkilisi Merkezi Radyofarmasi Laboratuar sorumlusu ile iletişim kurarak kalite kontrol için randevu almalıdır.

—    Kalite kontrol isteyen firma, Radyofarmasötik Kalite Kontrol İstek Formu, ücret dekontu ve örneklerle birlikte ÇNAEM-Hizmet Kayıt Kabul Ofisine başvuruda bulunmalıdır.

—    Ücret dekontunda kalite kontrollere ait  “Temel Mal ve Hizmetlerin Ücret” listesinde yer alan kodlar belirtilecektir.

—    İstenilen kalite kontrole ait ücret,  websitemizin “Hizmetlerimiz/Temel Mal ve Hizmetlerin Ücretler” sayfasından bulunabilir.

—    Firma yetkilisi ÇNAEM-Hizmet Kayıt Kabul Ofisinden barkod aldıktan sonra örnekleri kendisi MRL görevlilerine teslim etmelidir.

—    Her hasta dozu için ikişer örnek getirmelidir.

—    Her hasta dozu için getirdiği örneklerden biri mikrobiyolojik çalışmalar için uygun olmalıdır.

—    Örnekler radyofarmasötiğin kullanım süresi içerisinde getirilmelidir.

—    Örnekler radyoaktif oldukları için uygun kalınlıktaki kurşun kap içerisinde getirilmelidir.

“Kalite Kontrol Sonuç Raporu” sterilite testinden dolayı örnek tesliminden 14 gün sonra verilir.

Kit Kalite Kontrolü Örnek Kabul Şartları

—    Kalite kontrol isteyen firma veya Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bir yazı ile kalite kontrol isteğini Merkez Müdürlüğüne bildirmelidir.

—    Firma yetkilisi Merkezi Radyofarmasi Laboratuar sorumlusu ile iletişim kurarak kalite kontrol için randevu almalıdır.

—    Kalite kontrol isteyen firma, “Kit Kalite Kontrol İstek Formu ” ücret dekontu ve örneklerle birlikte ÇNAEM-Hizmet Kayıt Kabul Ofisine başvuruda bulunmalıdır.

—    Ücret dekontunda kalite kontrollere ait  “Temel Mal ve Hizmetlerin Ücretleri” listesinde yer alan kodlar belirtilecektir.

—    İstenilen kalite kontrole ait ücret,  websitemizin “Hizmetlerimiz/Temel Mal ve Hizmetlerin Ücretleri” sayfasından bulunabilir.

—    Firma yetkilisi ÇNAEM-Hizmet Kayıt Kabul Ofisinden barkod aldıktan sonra örnekleri kendisi MRL görevlilerine teslim etmelidir.

—    Kalite Kontrol için 10 şişe örnek getirmelidir.

“Kalite Kontrol Sonuç Raporu” sterilite testinden dolayı örnek tesliminden 14 gün sonra verilir.

TAEK HİZMET ÜCRETLERİ >>

ÜCRETLERİN YATIRILMASI

TAEK Mal ve Hizmet Türlerine Ait Ücret Listesinde" yer alan gelir kalemlerine yönelik Kurum/Kuruluşlar veya gerçek kişilerden yapılacak tahsilatlar, 15.02.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Ziraat Bankası tarafından Kurumumuza özel olarak hazırlanan "TAEK Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile yapılacaktır. Kurum/Kuruluşlar veya gerçek kişilerce, T.C Ziraat Bankasına "TAEK Tahsilat Programı" kullanılarak yapılacak ödemelerden masraf, komisyon vb. isim altında herhangi bir ücret alınmayacaktır.

İlgili İçerik