Bölüm 6 - Radyoaktif Atıklar

HİZMETTEN ÇIKARMA (DECOMMISSIONING) ATIKLARI

Faydalı kullanım ömrünün sonuna gelmiş olan nükleer tesislerin hizmetten çıkarılmaları ile ilgili görüşler, pratik olmayacağı, maliyetinin çok yüksek olacağı ve çok fazla miktarda atık oluşacağı düşünceleri ile sık sık tartışılmıştır. Birçok ülkedeki deneyimler bunun yanlış olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin Amerika’da Elk River’deki küçük güç reaktörü tamamen demonte edilmiş ve 1970'lerin başında kaldırılmıştır. İngiltere’de Dounrey’deki hızlı reaktör yeniden işleme tesisi hizmetten çıkarılmış, yeniden yapılarak servise alınmıştır. İngiltere’deki prototip reaktörler ile İsveç’te bir reaktör hizmetten çıkarılmıştır.

Güç reaktörü gibi büyük bir yapının tamamen sökülmesinin büyük miktarda hurda meydana getireceği bir gerçektir, fakat bu hurdaların çoğu radyoaktif değildir ve kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Örneğin, bunlar doldurma maddesi olarak kullanılabilir. Hizmetten çıkarma sonucu oluşacak katı atıkların miktarı, muhtemelen aynı tesisin çalışma yılları süresinde ürettiği atık miktarından daha fazla olmayacaktır ve aynı yöntemle ortadan kaldırılabilecektir. Hizmetten çıkarmanın maliyeti tesisin ne kadarının söküldüğüne bağlıdır (örneğin, binalar yeni malzemeler ile tekrar kullanılabilir). Üretici kuruluşlar bu durumda, elektrik üretim maliyetine işletme dışı bırakma maliyetini de ekleyeceklerdir.