Bölüm 6 - Radyoaktif Atıklar

KULLANILMIŞ YAKITLARIN TEKRAR İŞLENMESİ

Yanma oranına bağlı olarak kullanılmış yakıt içinde yaklaşık %1 civarında yanmamış U235, %90 dan fazla U238 ve %0.5-1 Pu ve küçük miktarda aktinitlerle fisyon ürünleri bulunur. Plutonyum fisil izotoplarından dolayı U235 gibi kullanılır. Birkaç yıl havuzda soğuyan yakıt, uranyumun ve plutonyumun radyoaktif fisyon ürünlerinden ve diğer ağır elementlerden ayrılması için yeniden işlenir. Bunun için en çok kullanılan Purex (Pu, U ekstraksiyon) metodunda, yakıt çubukları kesildikten sonra nitrik asitte eritilir daha sonra bir organik sıvıyla U, Pu, fisyon ürünleri ayrılır. Ayrılan plutonyum ve uranyum, oksit veya metal formuna dönüştürülür ve tekrar kullanılmak üzere yakıt fabrikasyon tesislerine gönderilir.

Yaklaşık 38 ton uranyumun yeniden işlenmesinden ortaya çıkacak yüksek seviyeli atıkların camlaştırılmış miktarını alabilecek paslanmaz çelikten yapılmış taşıma ve depolama kabı

Uranyum ve plutonyumu ayırdıktan sonra geriye kalan fisyon ürünleri geçici olarak paslanmaz çelik tanklarda sürekli soğutma ortamında depolanır. Bir yıllık bir bozunma süresi sonunda fisyon ürün çözeltisi katılaştırılır ve camlaştırılır. Bu yüksek seviyeli cam atık paslanmaz çelik kaplarda havalandırmayla soğutulan radyasyon seviyesi sürekli kontrol edilen geçici depolarda depolanır. Yeterli soğutmadan sonra son depolama için yeraltı gömme tesislerine gönderilir.