Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Ekipman İmalatçıları İçin İmalatçı Onayı

28 Mayıs 2015 tarihli ve 29369 sayılı Nükleer Tesisler için Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına ilişkin Yönetmelik gereğince nükleer güvenlik açısından önemli ekipman imalatçılarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan İmalatçı Onayı alması zorunlu kılınmıştır.

Kimler Bu Onayı almak zorundadır:

Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve inşa edilecek olan nükleer tesisler için kullanılacak nükleer güvenlik açısından önemli olan ekipmanın kullanıma hazır hale getirmek üzere imalatını gerçekleştiren imalatçılar TAEK’ten İmalatçı Onayı almak zorundadır. Bu imalatçılara malzeme ve ara ürün temin eden imalatçıların ise, aksi TAEK tarafından belirtilmediği sürece, İmalatçı Onayı almasına gerek yoktur.

Başvuru için gerekli belgeler:

İmalatçı Onayı almak için TAEK’e yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler sunulur: 

  • Başvuru dilekçesi, (örnek-kırmızı ile işaretli kısımlar doldurularak)
  • Madde 9 (a) İmalatçının aktif ve kayıtlı ticari faaliyet yürüttüğünü gösterir resmi belgeler,
  • Madde 9 (b) İmalatçının, şirketi temsile yetkili kişileri gösteren belgeleri ile bu kişilerin imza beyannamesi veya sirküleri,
  • Madde 9 (c) İmalatçının ISO 9001 veya uluslararası düzeyde geçerli bir kalite yönetim sistem belgesi,
  • Madde 9 (ç) Türk Akreditasyon Kurumundan alınan, kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğunu gösterir yazı, (Bakınız Not 2)
  • Madde 9 (d) İmalatçının; organizasyon yapısı, birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, teknik personelinin yeterlilikleri ve vasıflandırma gerekleri ile tedarik yönetim ve kontrol sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren kalite el kitabı ve ilgili prosedürleri,
  • Madde 9 (e) Başvurulan onay kapsamında yer alması talep edilen ekipman listesi,
  • Madde 9 (f) Listede yer alan ekipmanın tipi, özellikleri ve güvenlik sınıfını, bu ekipmanın imalat sürecinde kullanılan yürürlükteki mevzuat, kod ve standartların listesini, varsa sertifika ve işaretlerini, imalat yapılacak tesise ilişkin bilgileri, yapılacak iş kapsamında imalatçının altyapısının yeterliliğini, yazılım da dâhil olmak üzere üretim sistemlerini, teçhizatını ve geçmiş tecrübesini içeren bir rapor,
  • Madde 9 (g) Hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu, (Bakınız Not 3 ve 4)
  • Madde 9 (ğ) Varsa imalatçının ilgili faaliyete ilişkin diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından almış olduğu yetki belgeleri. 

 

İmalatçı Onaylarına ilişkin 2018 Yılı Ücret Listesi:

Hizmet Kodu  

İmalatçı Onayları

                          2018 yılı ücretleri

12.04.01.00.00 

İmalatçı Onayı Hizmetleri

133.835,00

TL

12.04.02.00.00

İmalatçı Onay Geçerlilik Süresinin Yenilenmesi Hizmetleri

40.590,00

TL

12.04.03.00.00

İmalatçı Onay Kapsamının Genişletilmesi Hizmetleri

66.915,00

TL

12.04.03.00.00

İmalatçı Periyodik Denetim Hizmetleri

26.890,00

TL

 

TAEK tarafından Nükleer Tesisler için Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında İmalatçı Onayı Verilen Kuruluşların Listesi.

 NOTLAR :

1-Dokümanlar iki basılı iki de elektronik (biri CD’de, biri USB flash disk’te olabilir) kopya ile TAEK’e gönderilecektir.

Alıcı Adı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
                Sayın Dr. İsmail Hakkı ARIKAN
                Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı
Alıcı Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510, Çankaya/Ankara/Türkiye

Tel: +90-312-295-87-00
Fax: +90-312-287-87-61
web: www.taek.gov.tr

2-Madde 9 (ç)’de istenen doküman, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından alınacaktır.

Başvuru prosedürü ve ücretlendirme bilgisi için:         

Türk Akreditasyon Kurumu
Address: Mustafa Kemal Mahallesi, 2125. Sokak, No:1, Çankaya/Ankara/Türkiye

Tel: +90-312-410-82-00
Fax: +90-312-410-83-00
web: www.turkak.org.tr
web: http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/Default.aspx

3-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu banka bilgileri:

Alıcı adı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Alıcı adresi: Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510, Çankaya/Ankara/Türkiye

Banka: Halk Bank
Şube: Ankara Ümitköy Şubesi
Şube adresi: Çayyolu Mahallesi, 8. Cadde, No:49/1, Ümitköy/Çankaya/Ankara/Türkiye

Tel: +90-312-236-12-64
Fax: +90-312-235-95-87
web: www.halkbank.com.tr

Hesap tipi: Türk Lirası hesabı
IBAN: TR12-0001-2009-4160-0005-0000-04
BIC/SWIFT kodu: TRHBTR2A

Ödeme sırasında açıklama kısmına: ŞİRKETİN TAM ADI adına İmalatçı Lisansı başvuru ücreti yazılmalıdır.

4-Başvuru ücreti iadesi olmadığı için, başvurudan ve ücreti yatırmadan önce lütfen TAEK ile iletişime geçiniz.