E-Veritabanları (Elektronik Dergiler ve Kitaplar)


Kurum Abone Veritabanındaki E-Dergilerin Toplu Listesi (A-Z)

27.566 e-dergi
Tüm Dergi Listesi (.xls) (Boyut 2,1 Mb)

Kurum Abone Veritabanındaki E-Kitapların Toplu Listesi (A-Z)
169.704 e-kitap

Tüm Kitap Listesi (.xlsx) (12 Mb)

Kurum Abone Veritabanındaki E-Tezlerin Listesi (Konuya göre)
2.000.000 e-tez

https://search.proquest.com/browseterms/subjLoc?accountid=50206

Kurum Abone Veritabanındaki E-Raporların Toplu Listesi (A-Z)
2.154 e-araştırma raporu
Tüm Rapor Listesi (.xlsx) (218 Kb)

Kurum Dışından (Evden) Veritabanlarına Giriş : Türkçe Tarayıcıda / İngilizce Tarayıcıda

Kurumun Abone Olduğu Veritabanları (IP tanımlı)

American Chemical Society (ACS) (+ arşivi)
http://pubs.acs.org
53 tam metin dergiye erişim sağlamaktadır. Kimya ve ilgili konuları kapsar.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi: acsdergilistesi.xls

CAB Direct    (EKUAL kapsamında erişim) 
http://www.cabdirect.org/
736 adet tam metin dergi ve 1973’den günümüze 9 milyonun üzerinde özet bilgi sunan bibliyografik bir veritabanıdır. Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi: cabdergilistesi.xls

Kullanım Kılavuzu (ppt)

EBSCO eBook Academic Collection  
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000xww
165.116 a
det tam metin elektronik kitap içerir. Konu başlıklarının bir kısmı: Fen bilimleri ve mühendislik, teknoloji, bilgisayar, tarım, tıp, hukuk, eğitim. Bilgisayarlarınıza, taşınabilir cihazlara (ekitap okuyucu tabletler, ipad vs) indirebilir, aktarabilir ve offline olarak internet erişimi yokken çevrimdışıyken okuyabilirsiniz.Kitapları tek bir seferde 100
sayfaya kadar yazdırabilirsiniz.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece kitaplar.
Tüm Kitap Listesi - Kitap Adına Göre (.xlsx) (20 Mb)
Kullanım Kılavuzu (eng)
Kullanım Kılavuzu (tur)
Kitap İndirme (tur)
Kitap İndirme (eng)
Adobe Digital Edition Kurulumu - Kitap Görüntülemek İçin (tur)
Android, IOS, Mac, Windowsta Kullanım, Kitap İndirme Yardımı (eng)
Mobil Cihazlara E-Kitap İndirme Kullanıcı Kılavuzu (tur)
Android ile Veritabanına Erişim Kitap İndirme Programı Kullanımı  (tur)

EBSCOHost Veritabanları (EKUAL kapsamında erişim)  
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost
12.923
e-dergi, 2.006 e-kitap. 13 elektronik veritabanından oluşuyor. Veritabanları : Academic Search Complete, Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index, Business Source Complete, DynaMed (Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp), ERIC (Eğitim Bilimleri), GreenFILE (Çevre), Library, Information Science & Technology Abstracts, MEDLINE (Tıp), ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) , Teacher Reference Center, American Doctoral Dissertations, 1933 - 1955, Newswires, Regional Business News.

Abone olduğumuz yayın kapsamı : Dergiler, kitaplar,  tezler, bibliyografyalar.
Kullanım Kılavuzu
Veritabanları listesi
Android ile Veritabanına Erişim Makale İndirme (tur)
Dergi Listesi : EBSCOHostdergilistesi.xlsx
Kitap Listesi : EBSCOHostkitaplistesi.xlsx

Emerald Insight (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.emeraldinsight.com  
İşletme, yönetim, ekonomi, pazarlama, muhasebe ve finans, uluslar arası ticaret, bilgi yönetimi, kalite, kamu yönetimi, turizm ve otelcilik konularında 305 dergiye tam metin erişim sunar, bazı dergilerin tam metin başlangıç yılı 1994’e kadar gitmektedir.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi : emeralddergilistesi.xls

IEEE Xplore Digital Library (EKUAL kapsamında erişim)  
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
413 e-dergi, 1.220 konferans serisi, 2.400 standardı kapsıyor. Konu başlıkları : elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Dergiler, konferanslar, standartlar.
Kullanım Kılavuzu (tur)
Dergi Listesi : ieeedergilistesi.xls

Institute of Physics - Science Extra (+ arşivi)
http://iopscience.iop.org/journals
1874 yılından günümüze 79 tam metin dergiyi kapsıyor. Konu başlıkları : fizik ve fiziğin alt konu başlıkları, nükleer, biomedikal malzemeler, astronomi, matematik, mühendislik, ölçüm bilimi, malzeme bilimi, kimya, yarı iletken bilimi.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi : iopdergilistesi.xls

International Nuclear Information System (INIS)
http://inis.iaea.org/search/ (IAEA)
3,8 milyon bibliyografik kayıt, 350.000 tam metin doküman.

iThenticate (İntihali Engelleme Programı) (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.ithenticate.com
Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. iThenticate programını kullanmak isteyen araştırmacılar için erişim tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Bunun için kütüphanenize başvurunuz. Kurum hesaplarınızın ya da kullanıcılarınıza ait hesapların bloke edilmemesi için imzalanan lisans anlaşması gereğince doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.
iThenticate_Hizli_BaslangicKlavuzu.pdf

JSTOR (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.jstor.org
JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3.904 dergiye, 2.154 araştırma raporuna, 2.551 açık erişimli tam metin kitaba erişim sağlanabilmektedir.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Dergiler, kitaplar, raporlar.
Yayın listesi : jstordergi.xlsx    jstorkitap.xlsx      jstorsustainabilityresearchreports.xlsx

Mendeley (Referans Yönetim Yazılımı) (EKUAL kapsamında erişim)  
https://www.mendeley.com
Tez, makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma ve farklı dergi formatlarına göre düzenleme yazılımı. Ücretsiz bireysel kayıt gerektirmektedir.
Mendeley_hizli_basvuru_kilavuzu.pdf
Mendeley_kurumsal_surumu_hk.pdf

Nature (EKUAL kapsamında erişim)  
https://www.nature.com
Klinik bilimler, fizik bilimleri, yaşam bilimleri, iktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, felsefe ve hukuk alanlarında 133 tam metin e-dergiyi içerir.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi : naturejournals.xlsx natureacademicjournals.xlsx naturepalgravemacmillan.xlsx

OECD OLISnet
https://www.oecd.int/olis
OECD'nin hazırlamış olduğu dokümanlar, yayınlar, istatistikler.
Kullanıcı şifrelerini Kurum Intanet Portalından alabilirsiniz.

Oxford University Press Online Journals
https://academic.oup.com/journals
Oxford University Press yayınevine ait 285 tam metin dergiye erişimi sağlar.
Matematik ve fizik bilimi, tıp, beşeri bilimler, hukuk, yaşayan organizma bilimi,sosyal bilimler.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Dergi Listesi : oupdergilistesi.xls

ProQuest Dissertation & Thesis Global FT (EKUAL kapsamında erişim)
https://search.proquest.com/pqdtglobal
Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez (2 milyonu tam metin) ile ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece tezler.
Tez Listesi : https://search.proquest.com/browseterms/subjLoc?accountid=50206

Science Direct Journals (EKUAL kapsamında erişim)
http://www.sciencedirect.com
1995 yılından günümüze kadar 2.318'i tam metin olmak üzere toplam 3.936 dergiyi  ve 30 adet kitap serisini kapsıyor. Konu içeriği :  biyokimya, biyoloji, çevre bilimleri, ekonomi, farmakoloji ve toksikoloji, fizik, iktisadi ve idari bilimler, kimya, malzeme bilim, matematik ve bilgisayar, mikrobiyoloji ve immunoloji, mühendislik ve teknoloji, sinir bilim, sosyal bilimler, tıp, yer bilimleri konularında tam metin dergiye erişimi sağlar. 
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler ve aşağıda listesi yer alan kitap serileri.   
Not: Arama sonucunda gelen sayfanın sol menüsünde "Journal" kutucuğunu işaretleyip arkasından üstünde bulunan "Limit to" butonuna basarak sadece dergilerde yer alan makaleleri görüntüleyebilirsiniz veya aramanızı sadece dergilerde yapmak için "Search" bağlantısında açılan sayfadan "Journals" sekmesini kullanınız
Dergi Listesi :
sciencedirectdergilistesi.xls
Kitap Serisi Listesi :
sciencedirectkitapserisi.xls

Scopus
(EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.scopus.com
Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veritabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında tüm dünyadan 5.000’in üzerinde yayıncının 18.500’ün üzerindeki dergisini kapsar . Scopus %70i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş, kaliteli web sayfaları, patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.
İçerik : Bibliyografik / Atıf
Scopus Kullanım Kılavuzu (.pdf) (6 mb)

Springer Link Journals (EKUAL kapsamında erişim)
http://link.springer.com
2.634 tam metin olmak üzere toplam 3.365 dergiyi kapsıyor.
Konu başlıklarının bir kısmı: Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp, ekonomi, hukuk.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.
Not: Sadece dergilerin listede yer alan kısmına aboneyiz. Aramanızı sadece dergilerde yapmak için arama  yaptıktan sonra soldaki menüde '"Article" bağlantısını açınız. Abone olduğumuz tam metin dergileri görüntülemek için de tarama sonucunda gelen sayfanın sol üst menüsünde yer alan "Include Preview-Only Content" kısmındaki seçimi kaldırınız.
Dergi Listesi : springerdergilistesi.xls

Taylor & Francis Online (EKUAL kapsamında erişim)
http://www.tandfonline.com
2.173 tam metin olmak üzere toplam 2.672 dergiyi kapsıyor. Konu başlıklarının bir kısmı: Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, işletme, kimya ve beşeri bilimler.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.   
Not: Aramanızı sadece dergilerde yapmak için "Advanced Search" bağlantısında açılan sayfadan "Search Criteria" kısmında sadece "
Dergi Listesi : taylordergilistesi.xls

TSE Standartları
https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/standardara.aspx
55.000
adet standard. Kurum içinden standard talebiniz için kütüphaneye başvurunuz.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece standartlar.

Turnitin (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.turnitin.com/tr
Turnitin, aşırma (intihal) tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Kurum içinden erişim için kütüphaneye başvurunuz.

Web of Science- (Citation Index) (EKUAL kapsamında erişim)  
http://isiknowledge.com/
1975 yılından günümüze kadar 16.000''in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. Konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfda bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulundugu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Web of Science kapsamındaki atıf indeksleri şunlardan oluşmaktadır :
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
İçerik : Bibliyografik / Atıf
Kullanım Kılavuzu (.pdf)

Wiley Online Library - Journals (EKUAL kapsamında erişim)  
http://onlinelibrary.wiley.com
1997'den günümüze 1.610 tam metin olmak üzere 2.340 dergiye erişim sağlıyor. İşletme, kimya, bilgisayar, çevre, eğitim, mühendislik, hukuk, matematik, istatistik, tıp, fizik, astronomi, psikoloji, sosyal bilimler, tıp, veterinerlik, hemşirelik, dişçilik, entomoloji konularında dergileri kapsar.
Abone olduğumuz yayın kapsamı : Sadece dergiler.   
Not: Aramanızı sadece dergilerde yapmak için arama kutusuna anahtar kelimenizi yazıp arattıktan sonra gelen sayfanın sağ kısımda yer alan "Filter Type" başlığı altındaki "Journals" bağlantısını açınız. 
"Search Criteria" kısmında sadece "
Dergi Listesi : wileydergilsitesi.xls

Deneme Veritabanları

E-SINAV (ONLİNE SINAV HAZIRLIK VE DİL EĞİTİMİ)
https://esinav.tumeraltas.com.tr
Online olarak Yökdil Sağlık-Sosyal-Fen, eYDS, TıpDil sınavları. 8.007 tam metin e-doküman.

STATISTA
https://www.statista.com 
22 ayrı sektör icin 80.000 farklı konuda 1.000.000'dan fazla istatistik ve veri içermektedir.

Açık Erişim Siteleri

IAEA Publications
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/publications.asp

EUROfusion (EFDA)
http://www.euro-fusionscipub.org
JET archive, JET DN/TN/IR reports, conference papers, preprints, reports.

Arxiv Org
http://arxiv.org
Yaklaşık 700.000 makalenin önbaskısı (hakem gözetiminden geçmemiş hali). Fizik, matematik, bilgisayar bilimleri, biyoloji v.d.

CERN Scientific Information Service
http://library.web.cern.ch/

CERN Document Server
http://cds.cern.ch/

Zenodo (CERN)
https://zenodo.org/

SCOAP3 Journals (CERN)
https://scoap3.org/scoap3journals/
Parçacık fiziği konusunda 11 açık erişim dergi.

SCOAP3 Journals (CERN) TÜBİTAK - ULAKBİM
http://cabim.ulakbim.gov.tr/ulakbim-acik-erisim-faaliyetleri/scoap3

INSPIRE (CERN)
http://inspirehep.net/?ln=en
Yüksek enerji fiziği konusunda.

DergiPark (TÜBİTAK)
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
156.000 ücretsiz tam metin makale. 

European Scientific Journal (ESJ)
http://eujournal.org/index.php/esj/issue/archive

OAISTER
http://oaister.worldcat.org

Open Science Directory
http://atoz.ebsco.com/Titles/8623

DOAJ Directory of Open Access Journals 
http://www.doaj.org

Scientific Research Open Access
http://www.scirp.org/journal/OpenAccess.aspx

Econbiz

http://open.econbiz.de/en

ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)
http://www.ecmwf.int/en/research/publications

SciencePG
http://www.sciencepublishinggroup.com/
Biyoloji ve yaşam bilimleri, fizik ve kimya, malzemeler, bilgisayar ve iletişim, matematik & istatistik, tıp, sağlık ve gıda, enerji ve çevre, ekonomi ve yönetim,  bilim ve araştırma...

JAEA R&D Review (Japan Atomic Energy Agency)
http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/fukyu/mirai-en/2015/

UYARI
VERİTABANLARI KULLANIM HAKLARI
Kurumumuz, ANKOS çerçevesinde yayıncı ve firmalarla yaptığı lisans anlaşmaları ile bazı elektronik kaynaklara abone olmuştur. Bunun yanında, ANKOS dahilinde bulunan diğer elektronik kaynaklarda verilen deneme süreleri içerisinde kurumumuz çalışanlarının kullanımına sunulmaktadır.
Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, veritabanlarının TAEK'e geçici bir süre için veya tamamen kapatılmasına yol açabilir. Bu tür problemleri engellemek için aşağıda belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

İzin Verilenler
Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir. (Örneğin; tek bir makale, kitabın bir bölümü, tek bir tez gibi)
Kendi bilgi ihtiyacını karşılanmak için kullanılabilir. (Örneğin; araştırma ve incelemelerde)
Veritabanlarından alınan bilgi TAEK içerisinde çalışanlar arasında paylaşılabilir.

İzin Verilmeyenler
Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması yasaktır.

Veritabanının satılması, içeriğinin dağıtılması yasaktır.
Veritabanından kopyalanan bilgilerin, TAEK dışındaki kişilere aktarılması yasaktır.
Veritabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması yasaktır.
Veritabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması yada bunlardan yararlanılarak, benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.

 

 

İlgili İçerik