Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleşmesi

Bu Sözleşme Nükleer Kazaların Erken Bildirimi Sözleşmesi ile eş zamanlı ve paralel bir şekilde gelişmiştir. Bir nükleer kaza yada radyolojik acil durumda mümkün olduğunca çabuk destek ve yardım için, Taraf ülkeler arasında UAEA ile birlikte uluslarası bir işbirliği yapılanması bu Sözleşme ile vücut bulmuştur. Bu Sözleşme, Taraf ülkelere yardım ve destek için kullanılabilecek uzman, ekipman ve diğer malzemelerini bildirim zorunluluğu getirmektedir. Yardım talebi durumunda, Taraf ülke yardım edip etmeyeceği ve eğer edecekse miktarı ve kapsamının ne olacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir. Yardım, yardım yapılacak ülkenin gelişmişlik düzeyine ve nükleer tesise sahip olup olmamasına bakılarak ücretsiz olarak da yapılabilir. Bu Sözleşme kapsamında; UAEA bilgiyi, yardımı ve kendi servislerini yönlendirme merkezi olarak hareket eder. Ülkemiz bu Sözleşmeyi 28 Eylül 1986 yılında imzalamış ve 3 Eylül 1990 tarih ve 20624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurul Kararı ile onaylamıştır. Sözleşmeye taraf 99 ülke bulunmaktadır.

Bu Sözleşmeye komşularımız veya nükleer santralları bize yakın ülkelerden Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan, İran, Irak, Romanya, Rusya ve Ukrayna taraftır.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (136_kaza_yardimlasma_tr.pdf)Sözleşme Metni 83 Kb

İlgili İçerik