Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi

Bu Sözleşme 1986 yılında Çernobil Kazası'nı takiben kabul edilmiştir. Nükleer bir kaza sonrası, Sözleşmeye Taraf bir ülke topraklarını radyolojik yönden etkileyebilecek, sınırötesi radyoaktif madde salımı olasılığı durumlarında çok fayda sağlayacak bir "erken bildirim sistemi" bu Sözleşme ile hayat bulmuştur. Topraklarında kaza meydana gelen taraf ülkeye, kazanın boyutunu ve etkilerini değerlendirmek üzere gerekli olan kazanın zamanı, yeri, radyoaktif madde salınım miktarı ve diğer önemli bilgileri raporlama zorunluluğu getirilmiştir. Kaza ile ilgili bildirim ve bilgiler, doğrudan veya UAEA aracılığıyla etkilenebilecek ülkelere ve UAEA'ya yapılır. Sözleşmenin 1. maddesinde tanımlanan tesisler ve aktiveteler için bu bildirim ve raporlama zorunludur. Sözleşmenin 3. maddesine göre Taraf ülkeler eğer isterlerse 1. madde tanımı dışında kalan tesisler ve akitiveteler içinde bildirimde bulunabilirler. Nükleer silaha sahip olan 5 ülke (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) nükleer silah yada nükleer silah denemeleri ile ilgili kazaları da bu Sözleşme çerçevesinde bildireceklerini açıklamışlardır. Türkiye, Sözleşmeyi 28 Eylül 1986 yılında imzalamış ve 3 Eylül 1990 tarih ve 20624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurul Kararı ile onaylamıştır. Sözleşmeye taraf 101 ülke bulunmaktadır.

Bu Sözleşmeye komşularımız veya nükleer santralları bize yakın ülkelerden Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan, İran, Irak, Romanya, Rusya ve Ukrayna taraftır.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (137_erken_bildirim_tr.pdf)Sözleşme Metni 246 Kb

İlgili İçerik