Paris ve Viyana Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Ortak Protokol

1988'te imzaya açılmış, 27 Nisan 1992'de yürürlüğe girmiştir. Halen 24 ülke tarafından onaylanmıştır. Ülkemiz 21 Eylül 1988'de bu protokolü imzalamış, 19 Kasım 2006 tarih ve 26351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurul Kararı ile onaylanmıştır. Bu protokolün amacı: Paris Sözleşmelesi ile çoğunluğu Doğu Avrupa ülkelerinin Taraf olduğu, benzer amaç ve içeriğe sahip Viyana Sözleşmelesi arasında bağlantı oluşturmaktır. Bir nükleer kaza durumunda; Taraf ülkelerin tabi oldukları Sözleşme hangisiyse onun hükümlerine uyacak şekilde, diğer Sözleşmeye Taraf olan ülkeye de tazminat ödenmesine olanak sağlamaktadır. Bir nükleer kaza durumunda üçüncü şahısların zararlarının tazmin edilmesi imkanının uluslararası boyutta genişletilmesini sağlamaktadır.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (141_ortak_protokol_tr.pdf)Protokol Metni 92 Kb

İlgili İçerik