Türkiye ile UAEA Arasında NPT Antlaşmasına İlişkin Olarak Güvenlik Denetimi Uygulanmasına Dair Anlaşmaya Ek Protokol

Güvenlik Denetimi Anlaşmasının 1 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra UAEA’nın güvenlik denetimi sisteminin etkinliğinin güçlendirilmesi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla Güvenlik Denetimi Anlaşmasına ilave olarak imzaya açılan Ek Protokolü, Türkiye 6 Temmuz 2000 yılında imzalamış, 12 Temmuz 2001 yılında yürürlüğe girmiştir.

Ek Protokol kapsamında ülkemizde yürütülen nükleer madde içermeyen nükleer yakıt çevrimi ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri, saha olarak belirlenmiş binalara ilişkin genel bilgi, uranyum madenleri ve konsantrasyon tesisleri ile toryum konsantrasyon tesislerinin yerleri ve faaliyet durumları hakkındaki bilgiyi, Güvenlik Denetimi Anlaşması uyarınca muaf tutulan maddelerin bulundukları yer, miktar ve kullanımlarına ilişkin bilgiler protokolde belirtilen sürelerde her yıl düzenli olarak UAEA’ya iletmektedir. Ayrıca yukarıdaki bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek yada Türkiye’nin beyanını kontrol etmek amacıyla UAEA, ülke sınırları içinde rutin güvenlik denetiminin yanı sıra ek erişim talebinde de bulunabilmektedir.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (590_npt_ek_tr.pdf)Protokol Metni 211 Kb

İlgili İçerik