Faaliyetler

Nükleer enerjinin barışçıl uygulama alanlarında çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve işbirliği bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), SSCB'nin dağılması sonrası bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile nükleer alanda işbirliği kurulması hususunda 1997 yılı ortalarından itibaren girişimlerde bulunmuştur.

Sözkonusu ülkelerin ilgili kuruluş tarafından da destek gören faaliyetler sonucu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve KKTC'nin ilgili kuruluşları ile İşbirliği Protokolları imzalanmıştır.

Bu İşbirliği Protokolları kapsamında ortak konferans, seminer, eğitim programları ve ortak çalışmalar düzenlenmekte olup bu faaliyetlerin belirlenmesi, işbirliğine yönelik olarak kararlar alınması ve izlenmesi için TAEK Başkanlığında bir YÜRÜTME KOMİTESİ kurulmuştur.

Göster 
Başlık Gösterim
Yayınlar 3750

İlgili İçerik