Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansları

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Kazakistan Nükleer Fizik Enstitüsü, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi ve Özbekistan Nükleer Fizik Enstitüsü arasında imzalanan Nükleer Enerjinin Barışçıl Uygulama Alanlarındaki İşbirliği Protokolları kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ortak "Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları" Konferansları düzenlenmektedir. Konferansların amacı katılımcı ülkeler arasında bilgi alış verişinin artırılarak ikili veya çok taraflı bilimsel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesine imkan sağlanmasıdır.

Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansları'nın birincisi 2000 yılında Türkiye'de, ikincisi 2002 yılında Kazakistan'da, üçüncüsü 2004 yılında Özbekistan'da,   dördüncüsü 2006 yılında Azerbaycan'da, beşincisi de 2008 yılında Türkiye'de düzenlenmiştir.

İlgili İçerik