Türk Cumhuriyetleri ile İşbirliği Faaliyetleri

 • Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansları

  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Kazakistan Nükleer Fizik Enstitüsü, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi ve Özbekistan Nükleer Fizik Enstitüsü arasında imzalanan Nükleer Enerjinin Barışçıl Uygulama Alanlarındaki İşbirliği Protokolları kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ortak "Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları" Konferansları düzenlenmektedir. Konferansların amacı katılımcı ülkeler arasında bilgi alış verişinin artırılarak ikili veya çok taraflı bilimsel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesine imkan sağlanmasıdır.

  Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansları'nın birincisi 2000 yılında Türkiye'de, ikincisi 2002 yılında Kazakistan'da, üçüncüsü 2004 yılında Özbekistan'da,   dördüncüsü 2006 yılında Azerbaycan'da, beşincisi de 2008 yılında Türkiye'de düzenlenmiştir.

 • Faaliyetler

  Nükleer enerjinin barışçıl uygulama alanlarında çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve işbirliği bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), SSCB'nin dağılması sonrası bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile nükleer alanda işbirliği kurulması hususunda 1997 yılı ortalarından itibaren girişimlerde bulunmuştur.

  Sözkonusu ülkelerin ilgili kuruluş tarafından da destek gören faaliyetler sonucu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve KKTC'nin ilgili kuruluşları ile İşbirliği Protokolları imzalanmıştır.

  Bu İşbirliği Protokolları kapsamında ortak konferans, seminer, eğitim programları ve ortak çalışmalar düzenlenmekte olup bu faaliyetlerin belirlenmesi, işbirliğine yönelik olarak kararlar alınması ve izlenmesi için TAEK Başkanlığında bir YÜRÜTME KOMİTESİ kurulmuştur.

 • İşbirliği Protokolleri

  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Kazakistan Nükleer Fizik Enstitüsü, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi, Özbekistan Nükleer Fizik Enstitüsü, Tacikistan Bilimler Akademisi ve KKTC Sağlık Bakanlığı arasında nükleer enerjinin barışçıl uygulama alanlarında yürütülen işbirliği faaliyetleri TAEK'in adı geçen ülkelerin ilgili kuruluşları ile imzaladığı İşbirliği protokolları yanısıra Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Hükümetleri arasında Bakanlar düzeyinde imzalanan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) protokolları çerçevesinde sürdürülmektedir.

 • Yürütme Komitesi

  Yürütme Komitesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Kazakistan Milli Nükleer Merkezi, Nükleer Fizik Enstitüsü, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi, Özbekistan Milli Bilimler Akademisi Nükleer Fizik Enstitüsü ve Tacikistan Bilimler Akademisi ile imzalanan işbirliği protokolları gereği ortak çalışmaların belirlenmesi, izlenmesi için kurulmuştur.

  TAEK Başkanlığında kurulan Yürütme Komitesi sözkonusu kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Yürütme Komitesi yılda en az bir kez toplanır.

İlgili İçerik