Ülke Politikamız

12 Eylül 2006 tarihinde toplanan 14. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararları gereğince, Türkiye'nin EURATOM 7. Çerçeve Programı’na (7.ÇP) katılımı halinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, EURATOM programlarının yürütülmesinden sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. Aynı kararlar gereğince TÜBİTAK, AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

Nükleer enerji programını hayata geçirmeye hazırlanan ülkemizde, insan gücü ve teknik altyapının oluşturulmasında nükleer teknoloji alanındaki Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmaların ancak geniş ölçüde benimsenen bir stratejik plan dahilinde gerçekleştirilmesi durumunda başarılı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında diğer üye, aday ve asosye ülkelerle işbirliği içinde gerçekleştirilecek çalışmalar, söz konusu stratejik planın bir parçası olmasının yanı sıra, ülkemizin AB’nin tüm süreç ve programlarına entegrasyonunda önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, ülkemizdeki ilgili üniversitelerin ve kurum/kuruluşların, 2012-2013 dönemi EURATOM 7. Çerçeve Programında yürütülecek projelere iştiraki veya kendi proje önerileri büyük önem arz etmektedir.

İlgili İçerik