EURATOM

EURATOM 7. Çerçeve Programı Nedir?

EURATOM Çerçeve programı, AB Çerçeve Programının içinde yer alan fakat ayrı bir ana alt başlık olarak değerlendirilmesi gereken bir programdır. AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi, üniversite-sanayi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. 1 Ocak 2007’de başlayıp 2013 yılına dek yürürlükte olacak olan 7. Çerçeve Programı (ÇP) daha önceki çerçeve programlarında olduğu gibi, araştırmayla ilgili tüm AB girişimlerini ortak bir çatı altında toplamayı hedeflemektedir.

EURATOM Çerçeve Programı, AB Çerçeve Programından ayrı olarak nükleer alandaki Ar-Ge faaliyetlerini, ortak bir amaç ve belirlenen hedeflerle AB üye ve aday devletlerinin işbirliği ile ve ortaklıklar kurarak sürdürmeleri amacıyla organize edilmiş AB finansman programlarından biridir.

EURATOM 7. Çerçeve Programı 3 ana alt programdan oluşmaktadır:

Devamını oku...

Ülke Politikamız

12 Eylül 2006 tarihinde toplanan 14. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararları gereğince, Türkiye'nin EURATOM 7. Çerçeve Programı’na (7.ÇP) katılımı halinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, EURATOM programlarının yürütülmesinden sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. Aynı kararlar gereğince TÜBİTAK, AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

Nükleer enerji programını hayata geçirmeye hazırlanan ülkemizde, insan gücü ve teknik altyapının oluşturulmasında nükleer teknoloji alanındaki Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmaların ancak geniş ölçüde benimsenen bir stratejik plan dahilinde gerçekleştirilmesi durumunda başarılı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında diğer üye, aday ve asosye ülkelerle işbirliği içinde gerçekleştirilecek çalışmalar, söz konusu stratejik planın bir parçası olmasının yanı sıra, ülkemizin AB’nin tüm süreç ve programlarına entegrasyonunda önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, ülkemizdeki ilgili üniversitelerin ve kurum/kuruluşların, 2012-2013 dönemi EURATOM 7. Çerçeve Programında yürütülecek projelere iştiraki veya kendi proje önerileri büyük önem arz etmektedir.

İlgili İçerik