Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2012 Yılı Raporu

VERİLER

SAYISI

Bilgi edinme başvurusu toplamı 

1710

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

 1612

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular 

 -

Reddedilen* başvurular toplamı

 98

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular 

 -

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

 -

Ücret yatırmadığı için talebinden vazgeçmiş sayılan başvurular

 -