Nükleer Güvenlik Dairesi (NGD)

Nükleer Güvenlik Dairesi'nin görevleri 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 8-a) fıkrası gereğince, bu Kanun'un 4. maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer güvenlikle ilgili olanları yerine getirmek, nükleer tesislerin yer seçimi, inşaat, sistem mühendisliği, hizmete alma, işletme, fiziksel korunma konuları ile radyasyondan korunma, nükleer madde güvenliği ve denetimi, çevre güvenliği hizmetlerini ve diğer ilgili görevleri yapmaktır.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (ADYM)