Radyasyon Metrolojisi Bölümü

Radyasyon Metrolojisi Bölümünün faaliyet alanları; radyonüklit ve dozimetrik metroloji alanında ikincil ve birincil standardizasyon yöntemlerini geçerli kılmak ve uygulamak, radyoizotop ve dozimetrik ölçüm ve kalibrasyon hizmeti vermek, ilgili laboratuvarlar için yeterlilik ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri düzenlemek, ülkemizde ihtiyaç duyulan radyoaktif referans maddeleri hazırlamak, radyasyon ölçümü ile ilgili olarak kuruluşlara gerekli altyapının kurulmasında yardımcı olmak, iyonlaştırıcı radyasyon ölçümü ve metrolojisi konusunda eğitimler düzenlemek, nükleer ve radyoaktif izotoplarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmektir. Bu bölüm altında faaliyet gösterecek Radyonüklit Metroloji Laboratuvarlarının altyapı çalışmaları tamamlanmış olup 2013 yılında faaliyete girecektir. SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı (İSDL) ve Hizmet Birimleri binasının yapımının 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

İlgili İçerik